Internationale klimamål kræver hurtigere, global handling

Publiceret 20-03-2023

Ifølge FN’s Klimapanel (IPCC) er global opvarmning, der overstiger Parisaftalens temperaturmålsætning, forbundet med markante konsekvenser og tab af menneskeliv og biodiversitet. De nødvendige tiltag er negative udledninger og hurtigere, global handling.

Vi har travlt. Det er det, som står tilbage efter IPCC’s seneste rapport, der binder sløjfe på de seneste fem års klimaforskning.

Den understreger, at de klimabidrag fra verdens lande, som er meldt ind forud for COP26, ikke er nok, hvis vi skal overholde Parisaftalens målsætning om en global temperaturstigning et godt stykke under to grader. En temperaturstigning vil medføre markante konsekvenser for liv, biodiversitet og værdier, bl.a. fordi vi vil opleve mere ekstremt vejr.

For at bremse klimaforandringerne er der behov for mere global klimahandling end det, der allerede er på plakaten.

Med 0,1 procent står vi i Danmark kun for en meget lille del af verdens udledninger – men med vores grønne ekspertise, viden og konkrete løsninger spiller vi en stor rolle i det globale klimaarbejde. I de her dage er jeg for anden gang vært, når ministre fra hele verden sætter gang i arbejdet frem mod COP28 – og til det er IPCC’s nyeste rapport et vigtigt indspark i arbejdet,” siger minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen.

Ud over hurtig, global klimahandling peger rapporten også på, at der er brug for negative CO2-udledninger for at overholde Parisaftalen.

Ifølge IPCC’s rapport ser vi ind i en fremtid, hvor el fra vedvarende energi er blevet billigere, og hvor vi ikke kan nå vores klimamål uden negative udledninger. Det er to spor, som vi i Danmark allerede forfølger. Vi skal udbygge meget mere VE, erstatte vores forbrug af kul, olie og gas med grøn strøm – og videreudvikle det nye, grønne erhvervseventyr i Nordsøen, som vi har sat i gang med den første lagring af CO2 i den danske undergrund, de første storskalatilladelser og den første aftale om international lagring af CO2,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Synteserapporten integrerer og sammenstiller hovedkonklusioner fra de delrapporter og særrapporter, der er kommet fra IPCC i årene 2018-2022.

Groft sagt opsummerer den klimaets status, hvor vi er på vej hen, konsekvenserne af klimaforandringerne og vores mulighed for at tilpasse os - og endelig hvad der skal til for at kunne løse klimakrisen. Den kommer derfor ikke med nye, selvstændige fund, men giver et samlet billede af klimavidenskabens budskaber om klimaets udvikling.

Læs hele IPCC’s synteserapport her.

Fakta

  • Rapporten er en sammenfatning af pointer på tværs af de delrapporter IPCC har udgivet i denne cyklus og sammenfatter dermed pointer fra knapt 8000 siders videnskabelige rapporter.
  • Rapporten fastslår, at fortsatte udledninger vil lede til stigende global opvarmning og enhver decimal temperaturen stiger med, vil intensivere sammenfaldende farlige klima- og vejrhændelser.
  • Globale drivhusgasudledninger skal toppe senest i 2025 og reduceres med 43 pct. i 2030 for at nå i mål om max temperaturstigning på 1,5°C i 2100.
  • Vedvarende energi er blevet omkostningseffektivt. Mange reduktionsmuligheder bliver stadigt mere rentable. Fra 2010-2019 har der været et fald i enhedsprisen på solenergi på 85% og vindenergi på 55%.
  • Global netto-nul udledning af CO2 er nødvendig i midten af dette århundrede for at holde opvarmningen under 1,5°. Netto-nul udledning af CO2 i energisektoren kræver bl.a. en substantiel reduktion og minimal brug af fossile brændsler (uden CCS), CCS for tilbageblivende fossile brændsler, CO2-frie elsystemer, udbredt elektrificering, energibesparelser og –effektivisering, samt alternative energimuligheder.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet