Globale klimaledere gøder jorden for en ambitiøs COP28 ved ministermøde i København

Publiceret 21-03-2023

De seneste to dage har klimaministre og beslutningstagere fra mere end 40 lande været samlet til Copenhagen Climate Ministerial for at drøfte centrale spørgsmål forud for FN’s næste klimatopmøde, COP28 i december. Drøftelserne har lagt grundlaget for hurtigere klimahandling og ambitiøse resultater ved COP28 i de Forenede Arabiske Emirater.

To dages klimaforhandlinger er netop afsluttet. Under klimaministermødet Copenhagen Climate Ministerial i København har klimaledere fra hele verden udvekslet synspunkter mhp. at finde fælles fodslag ift. reduktion af drivhusgasemissioner, tab og skader, klimafinansiering, klimatilpasning. Mødet fungerede dermed som et vigtigt springbræt til COP28. 

Nuværende COP27-præsident og udenrigsminister i Den Arabiske Republik Egypten, Sameh Shoukry, kommende COP28-præsident og minister for industri og avanceret teknologi i De Forenede Arabiske Emirater Dr. Sultan Al-Jaber og Danmarks minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen var værter for ministermødet.

Sameh Shoukry, nuværende COP27-præsident og udenrigsminister for Den Arabiske Republik Egypten, siger:

"Copenhagen Climate Ministerial er det første ministermøde siden COP27, og jeg er glad for både den store deltagelse og dybden af de diskussioner, vi har haft. Jeg er overbevist om, at denne uges diskussioner har banet vejen for en vellykket COP28 i De Forenede Arabiske Emirater, hvor vi kan bygge videre på Sharm El Sheikh-implementeringsplanen og de andre COP27-resultater. Derudover er det væsentligt, at mødet fandt sted på dagen for udgivelsen af IPCC's AR6 Synthesis-rapport.

Klimakrisens bliver stadig mere drastisk, og vi skal fortsætte med arbejde for ambitiøse handlinger, der redder liv og levebrød. Vores ministermøde i København viste både en fælles vision og en fortsat forpligtelse til samarbejdet fra alle interessenter. Ånden fra Sharm el-Sheikh skal bevares, så vi fortsat koncentrerer os om at gennemføre det, vi blev enige om. Et retfærdigt, afbalanceret og gennemsigtigt multilateralt diplomati kan bringe os tættere på yderligere løsninger. Jeg takker minister Jørgensen og minister Al-Jaber for deres partnerskab ved klimaministermødet i København."

Dr. Sultan Al-Jaber, kommende COP28-præsident og minister for industri og avanceret teknologi i De Forenede Arabiske Emirater, siger:

"Klimaministermødet i København er en milepæl på vejen til COP28, hvor vi vil afslutte den første global stocktake nogensinde - og sigte mod at genoplive momentum mod klimaforandringerne. Vi skal tage udgangspunkt i løsningerne, der er udstukket af IPCC, for at rette kursen og igangsætte en fuldstændig og hurtig reaktion, der accelerer vores indsatser. IPCC's AR6-rapport understreger, at ambitiøs og transformativ handling er essentielt for at bringe verden tilbage på sporet mod at nå målene i Paris-aftalen. Endnu vigtigere identificerer rapporten de muligheder og løsninger, der er tilgængelige for at reducere emissioner og øge modstandsdygtigheden. Jeg glæder mig over, at der er konsensus om behovet for at accelerere bevægelsen mod netto nul ved hurtigt at opskalere vedvarende energi og kulstoffri energi, og behovet for at dekarbonisere det nuværende energisystem og investere i dokumenterede og nye afbødningsteknologier. Tiden er knap til at levere en systemomfattende transformation. Men hvis vi foretager de rigtige investeringer, kan vi skabe en vej til bæredygtig vækst, hvor klima og økonomisk fremgang går hånd i hånd. Det er tydeligt, at vi er nødt til at forbedre NDC'er, tilskynde alle lande til at tilslutte sig nettonul i 2050 og definere målbare foreløbige planer inden 2030."

 Dan Jørgensen, minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, siger:

"Årets klimaforhandlinger er helt afgørende for at vi kan afværge de alvorligste følger af klimakrisen og holde målet om at begrænse de globale temperaturstigninger til 1,5C inden for rækkevidde. Der skal modige beslutninger til nu, hvis vi skal nå det. Derfor er det en bunden opgave for verdens ledere, at vi skal have et ambitiøst resultat ud af FN’s næste klimatopmøde, COP28. Ikke mindst er det nødvendigt at lægge en fælles plan for, hvordan vi opnår 43 pct. reduktion i emissioner i 2030, så vi kan holde temperaturstigningerne inden for 1,5 grad. Her i København har vi taget hul på de vanskelige diskussioner. Som jeg ser det har vi nærmet os hinanden og forhåbentlig lagt fundamentet for, at COP28 kan levere resultater, fx når det kommer til at udfase brugen af fossile brændsler og at skaffe finansiering til grøn omstilling og klimatilpasning i verdens fattigste lande."

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet