EU-Kommissionen har præsenteret en elmarkedsreform

Publiceret 14-03-2023

EU-Kommissionen har i dag præsenteret forslag til en elmarkedsreform, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet nu vil analysere. Fra dansk side er det vigtigt at holde fast i den nuværende markedsmodel i de kommende forhandlinger.

EU har i dag en velfungerende markedsmodel for el, som er med til at sikre forsyningssikkerheden i EU og fremme investeringer i vedvarende energi. Og det er den markedsmodel, som vi skal holde fast i, når forhandlingerne om en elmarkedsreform sætter i gang.

EU-Kommissionen har med sit forslag taget første skridt. Et forslag, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet nu vil analysere nærmere som forberedelse til de kommende forhandlinger.

Forslaget lægger op til en målrettet reform med mere begrænsede justeringer end det, der tidligere har været drøftet. Det har Danmark arbejdet for ved at samle en kreds af lande for en markedsorienteret tilgang, der skal sikre den grønne omstilling omkostningseffektivt og med høj forsyningssikkerhed til gavn for forbrugerne.

Men for Danmark er arbejdet endnu ikke slut.

”Elmarkedet har stået sin prøve i løbet af det seneste år, og det har vist sig at kunne klare massive eksterne – og uforudsete – chok. Vi vil fra dansk side gå aktivt ind i de kommende forhandlinger med fokus på at fastholde et markedsdrevet elmarked, for det er netop et velfungerende elmarked, som fremmer investeringerne i vedvarende energi, ” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard rejser torsdag til Bruxelles, hvor han bl.a. skal mødes med energikommissær Kadri Simson for at drøfte elmarkedsreformen.

Læs mere om EU-Kommissionens forslag til en elmarkedsreform her.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet