Ny aftale: Vigtig milepæl i brinteventyret er nu på plads

Publiceret 23-05-2023

Danmark skal blive Europas grønne kraftværk. Det kræver rørledninger til at transportere brint fra PtX-anlæg til forbrugere i ind- og udland. Energinet og Evida skal som udgangspunkt eje rørene og benytte deres erfaring med eksisterende gasinfrastruktur.

De statslige selskaber Energinet og Evida skal eje og drive de rørledninger, som i fremtiden skal transportere brint rundt i Danmark og til eksport. Det har regeringen aftalt med Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet. Aftalen er næste milepæl, som skal bidrage til at få etableret en PtX-sektor i Danmark.

”Vi har store ambitioner for udbygningen af havvind, der kan levere store mængder grøn strøm, som vi blandt andet kan udnytte til at lave brint og grønne brændsler, der kan erstatte fossile brændsler i Danmark og eksporteres til den tyske industri. Den her aftale rydder en sten af vejen, så vi kan få lagt rør i jorden og gøre eventyret til virkelighed,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Aftalen kommer i forlængelse af det PtX-udbud, der åbnede i april. PtX, eller Power-to-X, er en teknologi, der ved hjælp af elektrolyse bruger el til at spalte vand til ilt og brint. Staten har afsat 1,25 milliarder kroner til at kickstarte dansk produktion af grøn brint.

Dertil trådte et nyt lovforslag om etablering af såkaldte direkte linjer i kraft 1. maj, hvilket giver bedre rammevilkår for PtX-projekter i Danmark. Med de mange tiltag er implementeringen af PtX-aftalen fra 2022 godt i gang.

”Målet er at skabe rammer, som kan bidrage til tempo i etableringen af en PtX-sektor i Danmark. Energinet og Evida kan udnytte deres viden, kompetencer og erfaring fra drift og ejerskab af det eksisterende el- og gassystem. Og de kan samtænke udrulningen af brintinfrastruktur med den nødvendige udbygning af elnettet til PtX-anlæg, så det sker i takt og hurtigst muligt,” siger Lars Aagaard.

Regeringen vil senere i år komme med et oplæg til finansiering af brintinfrastrukturen.

Aftalepartierne udtaler:

"Brint og nye grønne brændstoffer er helt afgørende i omstillingen væk fra fossile brændsler i Europa. Her kan Danmark spille en vigtig rolle, og aftalen om brintinfrastruktur er et vigtigt skridt på vejen til at sætte fart på udviklingen, hvor vi både gør noget godt for klimaet og skaber rammerne for nye grønne arbejdspladser," siger Lea Wermelin, klima-, energi- og forsyningsordfører i Socialdemokratiet.

"Brint kommer til at spille en afgørende rolle, når vi skal gøre de tunge industrier, flytrafikken og søfarten grønne. Infrastrukturen er en meget vigtig brik. I Venstre er vi derfor rigtig glade for, at vi nu skaber mere klarhed om ejerskab og muligheder, så vi har fundamentet på plads,” Linea Søgaard-Lidell, klima-, energi- og forsyningsordfører i Venstre.

Vi skal elektrificere hvor vi kan, men det er ikke muligt alle steder. Og her kan grøn brint være god løsning. Derfor er der brug for grøn brint både til danske virksomheder og resten af Europa. Den her aftale bringer os et skridt fremad i den grønne omstilling,” siger Signe Munk, klima-, energi- og forsyningsordfører i Socialistisk Folkeparti.

Liberal Alliance ønsker en hurtig grøn omstilling. Den rette infrastruktur er nødvendig for at det lykkes. Med denne aftale får brint mulighed for at spille en større rolle. Det er vi glade for,” siger Steffen W. Frølund, klima- og forsyningsordfører i Liberal Alliance.

Der er stadig meget at gøre for en grøn fremtid, og uret tikker. En af de helt store udfordringer er at omstille den tunge transport. Her er brint en af nøglerne, og aftalen er bestemt et skridt i den rigtige retning,” siger Mona Juul, klima-, energi- og forsyningsordfører i Det Konservative Folkeparti.

"Det er vigtigt, at infrastrukturen til brint bliver ejet og drevet af staten, idet det er ny kritisk infrastruktur i fremtidens energisystem med flere energiformer. Enhedslisten håber, at udbygningen kommer til at ske så vi også kommer til at bruge brint i Danmark til transport og i omstilling af industrien, så det ikke ender med at statsstøttet brint udelukkende bliver eksporteret," siger Søren Egge Rasmussen, energi- og forsyningsordfører i Enhedslisten.

I starten af året lancerede Radikale Venstre, sammen med Stefan Siedler, medlem af den tyske Forbundsdag for SSW, en fælles ambition om et sammenhængende Europa, hvor grøn strøm fra danske vindmøller bidrager til grøn omstilling af bl.a. den tyske industri så varer også i fremtiden vil være ”Made in Europe – Powered by Denmark”. For mig som radikal vækker det grøn begejstring at regeringen har været enig i denne vision. Med denne aftale tager vi det første skridt mod en fælles brintinfrastruktur i Danmark og ud til resten af verden. Vi er særdeles glade for at Energinet og Evida allerede nu kan tænde det lange lys og sætte spaden i jorden til fremtidens infrastruktur,” siger Samira Nawa, klima-, energi- og forsyningsordfører i Radikale Venstre.

"På vejen mod et fossilfrit samfund skal vi ombygge energisystemet til at kunne transportere nye grønne energiformer, så vi kan anvende dem mest effektivt. Derfor er vi tilfredse med, at der nu er skabt rammerne for fremtidens brintinfrastruktur," siger Theresa Scavenius, klima-, energi- og forsyningsordfører i Alternativet.

Læs hele aftaleteksten: Aftaletekst - mulighed for etablering af brintinfrastruktur

For yderligere oplysninger: Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

Aftale om ejerskab og drift af dansk brintinfrastruktur

  • Aftalen indebærer, at Evida og Energinet får til opgave at eje og drive rygraden i fremtidens danske brintinfrastruktur. Private aktører kan eje og drive afgrænsede brintrørledninger.
  • Rollefordelingen mellem de to statslige selskaber på brintinfrastruktur ligner den rollefordeling, der eksisterer i dag for ejerskab og drift af el- og gasinfrastrukturen.
  • Aftalen om ejerskab og drift af fremtidens danske brintinfrastruktur er en opfølgning på Aftale om udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer af 15. marts 2022.

Brint og PtX

  • PtX eller Power-to-X gør det muligt ved hjælp af strøm (power) fra vindmøller og solceller at producere brændstoffer og kemikalier (X), der kan erstatte fossile produkter i de sektorer, der er svære at elektrificere.
  • Teknologien tager udgangspunkt i, at elektricitet kan bruges til at spalte vand til ilt og brint gennem elektrolyse. Brinten kan bruges direkte i fx lastbiler og i industrien eller omdannes til andre brændstoffer, der kan bruges i fx fly og skibstransport.
  • PtX er et vigtigt skridt på vejen til at nå klimamålene og kan bidrage til et integreret og fleksibelt energisystem ved bl.a. at aflaste elnettet. Med Danmarks eksportpotentiale kan vi samtidig bidrage til andre landes grønne omstilling.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet