Tværministerielt rejsehold skal vejlede om mere solenergi og landvind

Publiceret 13-06-2023

Et fast hold af medarbejdere fra Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Plan- og Landdistriktsstyrelsen er klar til at vejlede og sparre med kommunerne om udbygning af vedvarende energi på land.

Produktionen fra vedvarende energi på land skal firedobles frem mod 2030, og landet over kommer der nye solcelle- og vindmølleparker i langt større skala, end vi kender i dag. Sol- og vindkraft er det hurtigste alternativ til fossil energiforsyning, men udbygningen kan forsinkes eller helt bremses af skrivebordsarbejde og sager, der kører i pingpong mellem myndigheder og opstillere.

På tværs af tre ministerområder står Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Plan- og Landdistriktsstyrelsen nu klar med et tværfagligt rejsehold, som skal være kommunernes centrale kontaktpunkt i staten og understøtte hurtigere processer og holde tempoet oppe.

”Sol og vind er vejen til et grønnere og mere sikkert Danmark, og vi skal samarbejde på nye måder for at udbygge i den størrelse og i den fart, klimaforandringerne kræver. Forude ligger en meget stor opgave for kommunerne med timevis af sagsbehandling for at sikre energiplanlægningen, vurdere miljøpåvirkninger og skabe lokal inddragelse. Her kan rejseholdet hjælpe til med sparring og vejledning. Derfor er jeg rigtigt glad for, at rejseholdet kommer ud og kan hjælpe med den grønne omstilling,” siger klima- energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.         

Der er rift om arealerne i Danmark. Vi er et lille land, og vi vil gerne kunne give plads til naturen, til landbruget og til en ambitiøs udbygning af vedvarende energi. Det kræver, at vi finder gode, konkrete løsninger på, hvordan det samme areal kan anvendes til flere formål på samme tid. Udbygningen af vedvarende energi skal gå hånd i hånd med naturgenopretning og investering i vores natur og miljø. Vi har sat turbo på den grønne omstilling i Danmark, og det nedsatte rejsehold skal sikre, at vi får inddraget de lokale parter og taget højde for de lokale forhold, siger miljøminister Magnus Heunicke.

”Kommunerne står over for en stor og vigtig opgave frem mod 2030, hvor Danmark skal firedoble vores sol- og vindenergi på land. I lyset af den store opgave, er jeg glad for, at vi med det nye rejsehold kan stille vejledning og sparring til rådighed. Kommunerne kender deres lokale forhold, ønsker og udfordringer bedst. Samtidig er lokalkendskab og opbakning vigtigt for, at vi kan nå vores klimamål. Derfor er jeg stolt af, at vi har taget endnu et skridt i en grønnere retning,” siger minister for landdistrikter Louise Schack Elholm.

Lokal forankring og vellykkede myndighedsprocesser er afgørende for, at udbygningen af vedvarende energi på land lykkes. Det er kommunerne, som har ansvaret for den fysiske planlægning af vedvarende energianlæg, og rejseholdet skal bl.a. sørge for, at gode erfaringer og eksempler bliver delt og brugt.

Helt konkret er der frem over også et nummer og en mail, til brug for kommunerne, når der er brug for råd og vejledninger om vedvarende energi på land. VE-rejseholdet er i løbet af 2023 blevet formet og sammensat og afholder i 2023 en række workshops for og med kommunerne, den første inden sommerferien. løbet af resten af 2023 vil VE-rejseholdet for alvor stå til rådighed over for kommunerne, herunder ved besøg til alle regioner. Foreløbigt findes VE-rejseholdet frem til 2026, hvor indsatsen evalueres.

Hertil arbejder regeringens energikrisestab (NEKST) også på livet løs for at identificere barrierer for hurtig udbygning af sol og vind på land. Mere sol og vind på land – og hastigheden i udbygningen – er en fælles opgave på tværs af stat, kommuner og opstillere. Med NEKST ser aktørerne i fællesskab på løsninger og udfordringer.

Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

  • VE-rejseholdet er et initiativ i Klimaaftale om grøn strøm og varme fra juni 2022, der skal understøtte ambitionen om en firedobling af den samlede elproduktion fra solenergi og landvind frem mod 2030, svarende til ca. 50 TWh ift.12 TWh, der var etableret i 2021.
  • VE-rejseholdet skal sikre udbredelse af gode eksempler i forbindelse med realisering af VE-projekter i kommunerne og dermed understøtte kommunernes indsats for VE-udbygningen på land.
  • VE-rejseholdet skal udgøre et centralt kontaktpunkt i staten, tilbyde faglig vejledning, bidrage til videndeling kommuner imellem og mellem stat og kommuner.
  • VE-rejseholdet er etableret på tværs af tre ministerområder ved Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Plan- og Landdistriktsstyrelsen.
  • VE-rejseholdet består af et fast hold af embedsmænd med tilsammen flere årtiers erfaring med myndighedsbehandling.
  • I dag er der på land installeret vindmøller og solcelleanlæg tilsvarende en produktion på ca. 15 TWh og uden nye politiske tiltag forventes der at være 32 TWh i 2030 (Klimastatus og –fremskrivning 2023). En firedoblingen i 2030 kan potentielt dække det årlige elforbrug for mere end 11 mio. danske og europæiske husstande.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet