Nyt projekt skal forberede etablering af rørledninger til transport af brint

Publiceret 23-06-2023

Klimaministeren giver grønt lys til, at Energinet igangsætter et modningsprojekt, der er næste skridt på vejen mod at få etableret en infrastruktur til transport af brint. Fokus i projektet er blandt andet muligheden for eksport af dansk produceret brint til det tyske marked.

Etableringen af et dansk brintsystem er rykket et skridt nærmere. Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard har givet Energinet tilladelse til at igangsætte et såkaldt modningsprojekt for at undersøge mulige løsninger til transport af brint via rørledninger i Jylland.

”Investorer står på spring for at skyde store summer i anlæg, der kan forvandle strøm fra danske havvindmølleparker til grønne brændstoffer og brint til den tyske industri. Men for at gøre erhvervseventyret til virkelighed skal vi have lagt rør i jorden, så brinten kan transporteres fra producenter til forbrugere. Det tager vi nu endnu et vigtigt skridt til,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Et forstudie, som Energinet har lavet, konkluderer, at der kan være store gevinster for samfundet ved at etablere et nedgravet jysk brintsystem og forbinde det til det tyske og centraleuropæiske brintmarked. Det er bl.a. disse mulige gevinster, som Energinet nu vil undersøge nærmere.

”Nye, grønne brændstoffer er centrale for den grønne omstilling af tung industri og transport og rummer et stort eksportpotentiale, vi ikke må gå glip af. Danmark skal udnytte sin position som producent af enorme mængder grøn strøm til gavn for klimaet, for skatteborgerne og for samfundsøkonomien,” siger Lars Aagaard.

Skal bygges op fra bunden

Energinets analyser peger på, at der vil komme brintproduktion og
-forbrug i Danmark og udlandet, som skal bindes sammen med rørledninger. En infrastruktur til transport af brint i rør og til lagring i undergrunden er et vigtigt led i implementeringen af PtX-strategien for udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer fra 2022.

PtX – eller Power-to-X – er den teknologi, der gør det muligt ved hjælp af strøm (power) fra vindmøller og solceller at producere brændstoffer og kemikalier (X), der kan erstatte fossile produkter i sektorer, der er svære at elektrificere. PtX er dermed et vigtigt værktøj til at nå klimamålene.

Energinets modningsprojekt ventes færdigt i begyndelsen af 2025. Derefter vil Energinet skulle udarbejde en etableringsansøgning, som skal godkendes af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energinet skønner modningsomkostningerne til 80 millioner kroner. Selve anlægsprojektet vurderes – under stor usikkerhed – at kræve en investering på mellem 10 og 22 milliarder kroner, alt efter hvilket scenarie der arbejdes videre med.

Læs mere i Energinets pressemeddelelse

Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 4172 3805

Energinets modningsansøgning

  • Energinet ejer og driver de danske transmissionsnet til elektricitet og metangas og er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af den danske stat.
  • Godkendelsen af modningsprojektet gives i henhold til § 4, stk. 3 i lov om Energinet. Det vurderes væsentligt for den grønne omstilling og de politiske målsætninger for udbygning af vedvarende energi.
  • Energinets undersøgelser af et konkret brintinfrastrukturprojekt vil blandt andet omfatte etablering af tekniske designkriterier, udvikling af en business case for brintinfrastruktur og indhentning af bindende tilsagn fra markedet.
  • Projektet vil foregå i samarbejde med markedsaktører og myndigheder, herunder det tyske transmissionsselskab Gasunie.

PtX-strategien implementeres

  • Det bliver de statslige selskaber Energinet og Evida, der skal eje og drive de rørledninger, som skal transportere brint rundt i Danmark og til eksport. Det har regeringen i maj aftalt med en breds kreds af Folketingets partier.
  • Aftalen kom i forlængelse af det PtX-udbud, der åbnede i april. Dertil trådte en ny lov om etablering af såkaldte direkte linjer i kraft 1. maj, hvilket giver bedre rammevilkår for PtX-projekter i Danmark.
  • Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard og Tysklands økonomi- og klimaminister underskrev desuden i marts en aftale om sammen at arbejde for at muliggøre en landbaseret brintledning på tværs af den dansk-tyske grænse.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet