Danmark med til G20-forhandlinger for at sætte grønt aftryk

Publiceret 22-07-2023

Over den næste uges tid mødes verdens største økonomier for at lægge en fælles kurs på energi- klima- og miljøområdet. Danmark sidder med ved bordet og har et klart mål om at sætte et grønt aftryk på forhandlingerne.

Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen, besøger lige nu Indien, hvor han deltager i G20-ministermøder indenfor energitransition og klima og miljø.

Møderne er en vigtig mulighed for, at G20-landene kan lægge en ambitiøs kurs frem mod FN’s klimatopmøde, COP28.

”G20-landene er store globale spillere, som står for 80% af den globale økonomi og 80% af de globale udledninger. Derfor vejer deres fælles udmeldinger tungt i de internationale forhandlinger. Jeg er meget glad for og stolt af, at Danmark er blevet inviteret til at sidde med ved bordet,” siger Dan Jørgensen.

Det er Indien, som lige nu har G20-formandskabet, der har inviteret Danmark med i G20-arbejdsgrupperne. Arbejdsgrupperne omhandler energiomstilling og klima og miljø og munder ud i afsluttende ministermøder, der holdes d. 22. og 28. juli i henholdsvis Goa og Chennai i Indien.

Danmark og Indien har gennem de seneste år haft et tæt samarbejde på klima- og miljøområdet, hvor der særligt efterspørges konkrete grønne løsninger til den ambitiøse indiske målsætninger om at levere 500 GW vedvarende energi inden 2030. Og i Invitationen er et udtryk for en yderligere styrkelse af det grønne strategiske partnerskab mellem Danmark og Indien, som blev lanceret af premierminister Modi og statsminister Mette Frederiksen i 2020.

Danmark har deltaget i de to arbejdsgrupper på embedsmandsniveau, og er nu med, når ministre fra G20-landene mødes for at afslutte det to forhandlingsspor. Efter planen afsluttes begge ministermøder med et fælles kommuniké fra G20-landene. Fra dansk side arbejdes der for det grønnest mulige forhandlingsresultat.

”Et af de vigtigste signaler, som G20 kan sende, er at blive enige om behovet for at udfase fossile brændstoffer og sætte klare og ambitiøse milepæle. Dette bør ledsages af globale mål om udbygningen af vedvarende energi og energieffektivitet i dette årti,” siger Dan Jørgensen.

Pressehenvendelser kan rettes til presserådgiver Lisa Christensen på limch@kefm.dk/+45 41729062

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet