Danmark opfordrer EU til at stoppe salg af nye fossile lastbiler

Publiceret 20-01-2023
EU

Danmark opfordrer sammen med Nederlandene, Belgien og Luxembourg Kommissionen til at sætte et mål om stop for salg af nye fossile lastbiler.

Sammen med andre lande presser Danmark nu i et fælles brev på for skarpere krav til nye lastbilers CO2-udledning, når Kommissionen i næste måned kommer med et forslag, som skal være med til at gøre EU klimaneutral i 2050.

”Lastbiler står i dag for en markant del af CO2-udledningen i transportsektoren, og vi har brug for, at vognparken skiftes ud med nye grønne køretøjer. Når EU sætter fælles mål, forvrider vi ikke konkurrencen landene imellem, men vi lader markedet drive en grøn omstilling. I EU har vi opnået et fælles stop for salg af nye fossile personbiler i 2035, og sammen med vores grønne alliancepartnere i EU, går vi nu efter skarpe CO2-krav til lastbiler,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.  

Se det fælles brev, et såkaldt Non-paper, på her.

Danmark er med i et fællesbrev til Kommissionen, som opfordrer til helt at stoppe salg af nye fossile lastbiler på sigt, - startende med skarpere krav til nye lastbilers CO2-udledning fra og med 2030 og en udvidelse af kravene til flere typer tung transport.

Fakta

I brevet opfordres til, at Kommissionen foreslår:

  • Udfasning af nye fossile tunge køretøjer på sigt
  • Højere CO2-reduktionskrav i 2030
  • Udvidelse af kravene til flere typer af tunge køretøjer fx busser

I Danmark står lastbiler for knap 15 pct. af transportsektorens drivhusgasudledninger.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet