Minister vil i år bane vej for en femdobling af dansk havvind

Publiceret 20-02-2023

Samtidig med at regeringen jagter en hurtig afklaring på, om havvindsprojekter under åben dør-ordningen er i strid med EU-reglerne, vil klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard begynde med at sende opførelsen af i alt 9 GW havvind i udbud i år. Det skal bane vej for en femdobling af dansk havvind frem mod 2030.

Regeringen og myndighederne arbejder for, at der kommer en hurtig afklaring på, om havvindmølleprojekter og øvrige VE-projekter under åben dør-ordningen er i strid med EU-retten. Men parallelt med dialogen med EU-Kommissionen melder klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard nu ud, at han vil begynde at sende 9 GW havvind i udbud i år via statslige udbud.

”Det er min ambition at udbudsprocessen kan være startet op i 2023, hvilket naturligvis forudsætter, at forløbet med forligskredsen muliggør den ambitiøse tidsplan,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Møllerne fra de 9 GW havvind vil kunne producere grøn strøm svarende til at dække det årlige elforbrug i mere end 9 millioner danske og europæiske husholdninger. Strømmen kan også gå til danske PtX-projekter.

”Vi skal have en hurtig afklaring på åben dør-ansøgningerne, og det er vores topprioritet her og nu. Situationen er uholdbar for aktørerne, og derfor er der dialog med EU-Kommissionen på alle niveauer. Men ud over det skal vi samtidig se på, hvad vi kan gøre for at skrue op for udbygningen af havvind via statslige udbud. Derfor vil jeg indkalde til forhandlinger i næste måned om rammerne for, at vi kan begynde at sende opførelsen af 9 GW havvind i udbud i år. Det kan femdoble vores kapacitet af havvind, og ambitionen er, at møllerne skal snurre i senest 2030,” siger klima-energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

De 9 GW havvind stammer bl.a. fra Klimaaftalen om grøn strøm og varme fra juni 2022 og blev indgået af et bredt flertal i Folketinget inden folketingsvalget. Det er havvindmølleprojekter, der skal sendes i statslige udbud, og de har derfor intet at gøre med de projekter, der har ansøgt under åben dør-ordningen.

Analyserer muligheder for mere end 9 GW havvind

Regeringen analyserer netop nu om, hvordan man skal give opstillerne af havvind via statslige udbud øget frihed til at sætte mere havvind op på de udbudte placeringer på havet, end man har aftalt hidtil i klimaaftalen og øvrige politiske aftaler. Det kan potentielt øge kapaciteten på de 9 GW betragteligt.

”Regeringen vil bruge de næste uger frem mod forhandlingerne på at undersøge, om og hvordan vi skal give opstillerne mere frihed til at opføre mest mulig havvind på de arealer, vi allerede har udpeget. Det kan potentielt betyde, at der kommer markant mere havvind op end de aftalte 9 GW,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Muligheden for at give mere frihed til opstillerne af havvind på de udvalgte arealer kaldes for ”overplanting”. Og hvis det sættes i spil, kan det bidrage til, at der opstilles mere havvind på de allerede udvalgte arealer. De udvalgte placeringer til de statslige udbud overlapper ikke med de arealer, som markedsaktører har ansøgt om adgang til under åben dør-ordningen.

”Udover at vi skal forhandle de 9 GW havvind, så skal vi også i foråret beslutte, hvordan energiøen i Nordsøen skal sendes i udbud. Så selvom jeg er meget bevidst om, at situationen med åben dør-ansøgningerne her og nu skaber usikkerhed for aktørerne, så er signalet herfra, at regeringen har fokus på at sikre mere ny havvind hurtigst muligt,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

I de 9 GW, som regeringen vil begynde at sende i udbud i år, indgår blandt andet Energiø Bornholm, Hesselø og yderligere 5 GW havvindsprojekter.

Energistyrelsen besluttede tidligere på måneden på baggrund af dialog med statsstøttesekretariatet i Erhvervsministeriet at sætte sagsbehandlingen af projekter under åben dør-ordningen i bero, da myndighederne vurderer, at tildeling af tilladelser til havvindmølleprojekter og øvrige VE-projekter under åben dør -ordningen, kan være i strid med EU-retten.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet