Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har modtaget evaluering af Forsyningstilsynet

Publiceret 20-02-2023

Som et led i aftalen "Et stærkt Forsyningstilsyn" har Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet modtaget evalueringen af Forsyningstilsynet.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har modtaget evalueringen af Forsyningstilsynet som led i aftalen ”Et stærkt Forsyningstilsyn”, hvor det blev besluttet, at der skulle foretages en evaluering af tilsynet.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard udtaler:

"Det er et fornuftigt princip, at der bliver fulgt op på de ting, vi sætter i søen. Med evalueringen af Forsyningstilsynet har vi nu et grundlag for at vurdere, om der er behov for nye tiltag. Jeg har derfor nedsat en arbejdsgruppe, der skal hjælpe med at føre evalueringen fra pen og papir til handling - til gavn for både forbrugere, selskaber og for den grønne omstilling."

Læs evalueringen her

Læs mere om Forsyningstilsynet her

Fakta

  • Evalueringen er en ekstern evaluering udarbejdet af Implement Consulting Group og BDO, og er udarbejdet som led i aftalen ”Et stærkt Forsyningstilsyn”
  • Forsyningstilsynet er en uafhængig myndighed på el, gas-, fjernvarme- og affaldsområdet under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • Forsyningstilsynet skal skabe rammerne for en velfungerende forsyningssektor med høj effektivitet, sikker og stabil forsyning til lavest mulige priser og omkostningseffektiv teknologiudvikling og grøn omstilling

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet