Klima-, energi- og forsyningsministerens kommentarer til Rigsrevisionens beretning om Forsyningstilsynet

Publiceret 20-02-2023

Rigsrevisionen har i dag offentliggjort en beretning til Statsrevisorerne om tilsynet med aftaler i forsyningssektoren, hvor der rettes kritik af Forsyningstilsynets tilsyn med koncernforbundne aftaler.

Forsyningstilsynet er en uafhængig myndighed på el-, gas-, fjernvarme- og affaldsområdet under Klima-, Energi og Forsyningsministeriet. I forbindelse med Rigsrevisionens beretning, udtaler klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard:

”Rigsrevisionen har rejst kritik af Forsyningstilsynets tilsyn med koncernforbundne aftaler. Her peger de på, at der er plads til forbedringer, hvor Forsyningstilsynet bør lave et mere risikobaseret tilsyn. Det tager jeg alvorligt".

”Jeg har noteret mig, at Forsyningstilsynet i 2023 vil udarbejde en samlet tilsynsstrategi, der fastlægger rammerne et mere risikobaseret tilsyn. Dette vil i sidste komme forbrugerne til gode og samfundet til gode”.

”Forsyningstilsynet er sat i verden for at understøtte en stabil forsyningssektor med den grønne omstilling for øje. Forsyningstilsynet skal sikre lave priser til forbrugerne og klare rammer for selskaberne - uden unødige administrative byrder. Undersøgelsen viser, at Forsyningstilsynet faktisk finder det, de leder efter".

”Jeg kan se, at i 2018-2021 har tilsynet fundet lovbrud i knap halvdelen af de kontrollerede aftaler. Derfor har forsyningsselskaberne også skulle nedsætte deres priser for 62 mio. kr. for forbrugerne. Dette understreger, at Forsyningstilsynet spiller en vigtig rolle for at sikre lave priser for forbrugerne herunder at selskaberne overholder loven."

"Rigsrevisionen peger særligt på varmeområdet. Klimaaftalen for grøn strøm og varme viser, at der er en bred politisk opbakning til serviceeftersyn af varmeforsyningsloven. Her skal vi bl.a. sikre, at Forsyningstilsynet har de rigtige rammer. Jeg ser gerne, at Forsyningstilsynet kommer til at spille en større rolle på varmeområdet.”

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet vil nu udarbejde en ministerredegørelse til Rigsrevisionen og Statsrevisorerne om, hvordan ministeriet vil imødekomme anbefalingerne i beretningen. Læs beretningen på Rigsrevisionens hjemmeside.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet