Klima-, energi- og forsyningsministeren har modtaget Energistyrelsens undersøgelse af udbetalingen af varmecheck

Publiceret 02-02-2023

Energistyrelsen blev sidste år bedt om at undersøge, hvor rigtigt varmechecken har ramt i forhold til, hvem partierne bag de politiske aftaler gerne ville hjælpe. I forbindelse med, at undersøgelsen nu er modtaget af klima-, energi- og forsyningsminister, Lars Aagaard, siger han:

”Det er vigtigt at lære af erfaringer, og jeg er derfor tilfreds med, at Energistyrelsen har lavet en undersøgelse af udbetalingen. Undersøgelsen viser, at varmechecken i meget høj grad er nået frem til de hjem, man gerne ville hjælpe, men også, at der i et antal tilfælde er sket en udbetaling til borgere, som det efterfølgende har vist sig, ikke var tiltænkt fra politisk side at skulle modtage varmechecken.”

”Sidste år tog energipriserne pludselig på himmelfart, og jeg har fuld forståelse for, at der var et stort ønske om at målrette hjælpen til dem, der blev hårdest ramt og at udbetale pengene hurtigt. Men når vi udbetaler offentlige midler, så er det vigtigt, at de rammer rigtigt. Og her har man ikke ramt den tiltænkte målgruppe i alle sammenhænge.”

”Det skyldes ikke, at Energistyrelsen har administreret i modstrid med reglerne, men ingen ordning er bedre end de data, den bygger på. Hvis vi ikke har et ordentligt datagrundlag, så er det svært at ramme den politisk udpegede målgruppe.”

 Læs mere om undersøgelsen hos Energistyrelsen her:

 

 

 

 

 

 

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet