Grøn ekspertgruppe afrapporterer senest til efteråret

Publiceret 10-02-2023

Senest til efteråret 2023 vil ekspertgruppen for en grøn skattereform offentliggøre deres endelige afrapportering. Samtidig er gruppen blevet bedt om at se nærmere på, om der kan lægges en CO2e-afgift på slutforbruget.

Ekspertgruppen har med henvisning til opgavens samlede karakter meddelt regeringen, at den senest til efteråret 2023 vil komme med sidste del af sin rapport. Rapporten vil bl.a. omhandle en CO2e-afgift på landbruget.

Ekspertgruppen for en grøn skattereform skal give anbefalinger til en ensartet CO2e-afgift, som kan hjælpe Danmark i mål med at indfri 70 pct. målsætningen i 2030.

Som noget nyt har ekspertgruppen fået til opgave at se nærmere på, om der kan lægges en CO2e-afgift på slutforbruget. Resten af kommissoriet er uændret.

Læs tillægskommissorium om afgift på slutforbruget her.

Læs det oprindelige kommissorium her

Skatteminister Jeppe Bruus (S) udtaler:

”Vi skal i mål med vores meget ambitiøse klimamål og dermed indfri 70 pct. reduktion i 2030. Derfor ser jeg meget frem til at læse ekspertgruppens afrapportering, så vi kan tage de sidste skridt mod en mere ensartet CO2e-afgift”.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) udtaler:

”Klimaafgiften skal være med til at sikre, at vi når det bindende CO2-reduktionsmål for landbruget på 55-65 pct. i 2030. Det er samtidig afgørende, at afgiften udformes på en måde, så erhvervet understøttes, og vi fastholder de mange vigtige jobs på danske hænder. Dansk landbrug skal udvikles – og ikke afvikles. Jeg ser frem til at læse ekspertgruppens rapport, så vi kan finde frem til en bæredygtig løsning for både klimaet og det danske landbrug”.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) udtaler:

”At lave en model for en klimaafgift på landbruget er en af de større opgaver, og den skal løses rigtigt. At nå vores klimamål er en bunden opgave, og jeg ser frem til at få ekspertgruppens bud på, hvordan en klimaafgift på landbruget bringer os nærmere målstregen”.

Pressekontakt:
Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet