Fortsat høj elforsyningssikkerhed

Publiceret 15-02-2023

Ministeren har fastsat planlægningsmål for elforsyningssikkerheden for 2032 på 38 afbrudsminutter. Det sker på baggrund af en anbefaling fra Energinet.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard har fastsat et planlægningsmål for elforsyningssikkerheden for 2032 på 38 afbrudsminutter. Målet er en mindre stigning på tre minutter i forhold til det udmeldte mål sidste år for 2031.

Danmark er et af de lande, der har den mest stabile forsyning af strøm i stikkontakten. For 2032 sigtes der altså efter et såkaldt planlægningsmål på 38 afbrudsminutter og dermed en fortsat meget høj elforsyningssikkerhed.

Målet svarer til, at der er strøm i stikkontakten i 99,993 procent af tiden og dermed en elforsyningssikkerhed i verdensklasse.


Pressekontakt:
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon - 41 72 38 05

FAKTA

Planlægningsmål for elforsyningssikkerheden

  • Klima-, energi- og forsyningsministeren har det overordnede ansvar for elforsyningssikkerheden og fastsætter årligt det fremtidige planlægningsniveau på baggrund af anbefaling fra Energinet og indstilling fra Energistyrelsen. Det blev besluttet med en ændring af elforsyningsloven i 2018.
  • Energinet skal årligt udarbejde en redegørelse for elforsyningssikkerheden med en anbefaling til det fremtidige niveau. Planlægningsmålet har til hensigt at udstikke en sigtelinje for Energinets investeringer i elforsyningssikkerheden.
  • Planlægningsmålet på 38 minutter for 2032 er sammensat af to elementer. 1) Anbefaling relateret til effekttilstrækkelighed og eltransmissionsnettet på i alt syv afbrudsminutter. 2) Netvirksomhedernes fremskrivning om 31 afbrudsminutter på eldistributionsniveau.
  • Effekttilstrækkelighed vedrører utilstrækkelig elproduktion til at imødekomme efterspørgslen, mens nettilstrækkelighed vedrører elnettets evne til at levere strøm til elforbrugerne.
  • Planlægningsmålet for 2032 er øget med tre minutter i forhold til målet for 2031. Stigningen skyldes nye beregninger i forhold til distributionsnettet relateret til belastning af nettet ved højere elforbrug.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet