Alvorlig situation for investorer i havvind via Åben-dør ordningen

Publiceret 06-02-2023

Energistyrelsen har i dag offentliggjort, at styrelsen har stillet sagsbehandlingen af alle verserende havvindmølleprojekter og øvrige projekter med vedvarende energi under den såkaldte åben dør-ordning i bero. Åben dør-ordningen giver private markedsaktører mulighed for at tage initiativ til at etablere havvindmølleparker. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har i dialog med statsstøttesekretariatet vurderet, at tildeling af tilladelser til havvindmølleprojekter og øvrige VE-projekter under åben dør-ordningen kan være i strid med EU-retten.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard udtaler:

”Det er en alvorlig situation for den grønne omstilling og især for de markedsaktører, der står klar i boksen til at investere i denne form for havvind. Der skal ikke herske tvivl om, at jeg er dybt frustreret over, at i en tid, hvor vi har så meget brug for mere grøn energi, nu står i denne situation. Men regler skal overholdes, og jeg respekterer, at Energistyrelsen skal handle på en risiko for strid med EU-retten.”

”Den konkrete situation rejser en masse spørgsmål om konsekvenserne for de enkelte ansøgninger og ordningen, som skal afklares. Jeg kan forsikre om, at jeg kommer til at forfølge hurtige svar på vegne af de ansøgere, som for nuværende er efterladt i usikkerhed om fremtiden for deres projekter.”

”Jeg er allerede i personlig kontakt med Margrethe Vestager i kraft af hendes rolle som næstformand i EU-kommissionen for en dialog om vurderingen og rammerne for VE-udbygning i EU, og den dialog fortsætter jeg.”

”Regeringen står fast på sine ambitioner for udbygningen af vedvarende energi. Ud over afklaring om, hvor vidtrækkende konsekvenserne er, vil jeg sætte mig i spidsen for at se på, hvad vi i øvrigt kan gøre for at skrue op for tempoet i udbygningen af havvind, herunder smidigere modeller for udbygning af havvind, eventuelt i form af en opdateret koncessionsmodel.”

Ministeren har bedt Energistyrelsen om en redegørelse af forløbet. Energistyrelsen har stillet sagsbehandlingen af alle verserende sager under ordningen i bero, indtil ordningens forhold til EU-retten er undersøgt nærmere.

Regeringen indgik i sommeren 2022 en aftale med et bredt flertal i Folketinget om at muliggøre en femdobling af Danmarks kapacitet af havvind frem mod 2030, svarende til 9 GW ny havvind. Meldingen fra Energistyrelsen ændrer ikke ved dette.

Læs mere hos Energistyrelsen her.  

 

Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41 72 38 05. 

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet