Tre erhvervsprofiler udpeges som nye medlemmer til EUDP-bestyrelsen

Publiceret 04-12-2023

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard har valgt nye medlemmer til EUDP’s bestyrelse. De tiltræder bestyrelsen fra den 24. november 2023.

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har siden 2007 støttet mere end 1200 innovative projekter med mere end 6,2 mia. kr. EUDP støtter virksomheders og universiteters arbejde med at løse nogle af de energiteknologiske udfordringer, som samfundet står overfor.

Programmet har de seneste år bl.a. støttet projekter inden for udviklingen af vindmølletårne, fangst og udnyttelse af CO2 og Power-to-X.

Nye medlemmer

Kim Lehmann udpeges som ny formand for EUDP’s bestyrelse. Kim Lehmann er tidl. CEO i Kamstrup A/S.

Herudover udpeges Therese Bording Hermann, som er Global Public Affairs Director hos Haldor Topsøe, og Mette Fürstnow, som er Project Greensand Manager til EUDP-bestyrelsen.

Nuværende medlemmer af bestyrelsen Kamma Eilschou Holm og Karin Klitgaard fortsætter, mens Tejs Laustsen Jensen og Brian Vad Mathiesen genudpeges.

Ud af bestyrelsen træder tidl. formand Anne Grete Holmsgaard og Per Christensen.

”Jeg vil gerne byde velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen – og jeg glæder mig til, at I kommer i gang med arbejdet med at støtte vigtige energiteknologier, der kan skabe danske arbejdspladser, vækst og nedbringe CO2-udledninger. I samme omgang vil jeg også gerne sige tak til de medlemmer, der nu giver pladsen i bestyrelsen og arbejdet med at skubbe Danmark i den rigtige retning for innovativ energiteknologi videre,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Fakta

  • EUDP har til formål at understøtte de energipolitiske målsætninger om forsyningssikkerhed, dansk uafhængighed af fossile brændsler, hensyn til det globale klima og et renere miljø samt omkostningseffektivitet.
  • EUDP’s bestyrelsesmedlemmer udpeges for en fireårig periode med mulighed for ét genvalg.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet