NEKST-anbefalinger: Klager må ikke kunne forsinke vindmøller og solceller unødigt

Publiceret 14-12-2023

NEKST-arbejdsgruppen Mere sol og vind på land lancerer fem forslag til hurtigere behandling af klager over vedvarende energi-anlæg på land. Samtidig lanceres kampagnen ”Mytedræberne”, der skal gøre op med misforståelser om solceller og vindmøller.

Arbejdet i NEKST-arbejdssporet Mere sol og vind på land har igen båret frugt. Arbejdsgruppen, der skal komme med forslag til, hvordan vi hurtigere kan rejse solceller og vindmøller på land, præsenterer nu fem nye delanbefalinger, der kan speede klagesagsbehandlingen op.

”Hvis en regel eller arbejdsgang, der kan undværes, forsinker udbygning af vedvarende energi, skal den væk eller ændres. Formålet med at nedsætte NEKST var netop at gøre op med ’vi plejer’-mentaliteten. Det er lykkedes. Nu skal vi sørge for at føre arbejdsgruppens gode idéer ud i livet, hvilket vi er i fuld gang med,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

De nye delanbefalinger er dels rettet mod klagesagsbehandling i klagenævnene, dels mod sagsbehandling i kommunerne, når klager over VE-projekter er hjemvist af nævnene til fornyet behandling. Anbefalingerne sigter mod at fjerne barrierer, som står i vejen for eller forsinker udbygning af vedvarende energianlæg som solceller og vindmøller på land.

Arbejdsgruppen anbefaler for eksempel, at høringsfristen for genbehandling af en miljøvurdering halveres – fra otte uger til 30 dage, svarende til EU’s mindstekrav. En kortere høringsperiode bør ikke være problematisk, argumenterer NEKST-arbejdsgruppen, da der ofte blot vil være tale om justeringer af en miljøvurdering, der allerede har været i høring.

NEKST-arbejdsgruppen Mere sol og vind på land har desuden udarbejdet en skabelon for ”Den gode VE-ansøgning”. Den skal ses som inspiration for kommunerne og opstillere til, hvordan ansøgningsskemaer kan opbygges for hjælpe VE-projekter godt fra start. Der er hentet inspiration fra gode eksempler på ansøgningsskemaer fra flere af landets kommuner.

”En alt for stor andel af ansøgninger om nye vind- og solprojekter ender i klagesager. Derfor har vi haft fokus på både at lave en skabelon for den gode ansøgning, for at minimere omfanget af klager, og dertil på at optimere klagesagsbehandling. Der er meget at hente her, både i tid og ressourcespild på tværs af kommuner, myndigheder og opstillere,” siger Nana Bule, forperson for NEKST-arbejdsgruppen Mere sol og vind på land.

I forlængelse af de nye anbefalinger lancerer arbejdsgruppen videoserien ”Mytedræberne,” hvor forperson Nana Bule dykker ned i en række myter om vedvarende energi på land. Blandt andet misforståelsen om, at vindmøller og solceller ødelægger naturen og biodiversiteten.

Læs mere om ”Mytedræberne” her.

Læs mere om ”Den gode VE-ansøgning” her.

NEKST afleverer løbende anbefalinger til regeringen. Arbejdsgruppen Mere sol og vind på land har tidligere afleveret delanbefalinger til at sikre lokal opbakning til udbygning af vedvarende energi på land. Regeringen har taget dele med i det politiske udspil Klimahandling – Sammen om mere grøn energi fra sol og vind på land. På baggrund af udspillet er der netop indgået en aftale om energiparker. 

Læs mere på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets hjemmeside om NEKST-delanbefalingerne om klagesagsbehandling.

For yderligere oplysninger: Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 4172 3805.

Fem delanbefalinger – kort fortalt

NEKST-arbejdssporet Mere sol og vind på land har fem anbefalinger til at forkorte vejen til udbygning af vedvarende energi på land i forbindelse med klagesager.

De første tre er rettet mod selve klagesagsbehandlingen, de øvrige to mod sagsbehandling i klagesager, der hjemvises til fornyet behandling i kommunerne.

  1. Gør det muligt at sætte en frist for indsendelse af endelige klager og afvise åbenlyst indholdsløse klager. Erhvervsministeriet vil se nærmere på anbefalingen.
  2. Mere direkte og transparent kommunikation i behandlingen af klager. Erhvervsministeriet vil se nærmere på anbefalingen.
  3. Fokus på klagen, ikke sagen. Klagenævn skal begrænse deres prøvelse til de punkter, der klages over – ikke se på hele sagen. Erhvervsministeriet vil se nærmere på anbefalingen.
  4. Kortere høringsperioder, når miljøvurderinger genbehandles. Tiltaget er igangsat af Miljøministeriet. Lovforslag ventes fremsat i 2024.
  5. VE-opstillere skal ikke ”starte forfra”, når en klagesag hjemvises. Det afklares, om det er muligt inden for gældende EU-regulering.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet