Det internationale energiagentur: Danmark førende inden for ren energi på vejen mod klimaneutralitet

Publiceret 05-12-2023

Danmarks grønne omstilling af energisystemet fremhæves som en succeshistorie til inspiration for andre lande. Det sker i en ny rapport fra IEA, Det Internationale Energiagentur, om Danmarks energi- og klimapolitik.

Danmarks fremskridt med grøn omstilling af energisystemet inspirerer lande over hele verden. Det kan man læse i en detaljeret gennemgang af Danmarks energi- og klimapolitik fra IEA, Det Internationale Energiagentur. Rapporten blev præsenteret på COP28-klimatopmødet i Dubai tirsdag, hvor IEA’s direktør, Fatih Birol, og Danmarks klimaminister, Lars Aagaard, var til stede.

”IEA-rapporten er et spejl, der viser os, hvor Danmark gør det godt, og afspejler de udfordringer, der stadig ligger foran os. Danmark er på rette vej med den grønne omstilling, særligt på energiområdet, og har gjort store fremskridt siden seneste IEA-rapport fra 2017. Det vil fortsat kræve hårdt arbejde at indfri vores ambitiøse klimamål, og vi hviler ikke på laurbærrene. Hvis andre vil lære af Danmarks erfaringer, er rapporten et godt sted at begynde at læse,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

IEA fremhæver Danmarks store andel af el fra vindmøller i energimikset – den højeste blandt IEA’s medlemslande – og at andelen af fossile brændsler i Danmarks samlede energiforsyning er faldet fra 75 procent i 2011 til 53 procent i 2022, langt under IEA-gennemsnittet på 79 procent. IEA bemærker også den store udbredelse af fjernvarme og den høje og voksende andel, som biogas udgør af gasforbruget.

Fra sort til grøn energi
Danmark har taget store skridt til at udfase fossile brændstoffer på vejen mod klimaneutralitet, noterer IEA og hæfter sig ved muligheden for, at havvindskapaciteten kan blive øget næsten otte gange frem mod 2030, samt ambitionen om at firedoble kapaciteten inden for sol og landvind inden 2030, så grøn strøm fra vind og sol kan omdannes til grøn brint og grønne brændstoffer, der også kan hjælpe vores europæiske nabolande af med fossile brændsler.

IEA-rapporten indeholder også en række anbefalinger til Danmark – blandt andet om en one-stop shop for vindmølleprojekter på land, så godkendelsesprocessen kan speedes op. IEA anbefaler Danmark at gøre mest mulig brug af eksisterende infrastruktur ved udvikling af nye energiprojekter og hurtigt tage beslutninger om ejerskab og ansvar, hvis det er nødvendigt at bygge ny infrastruktur. Regeringen har for nylig taget initiativer til at imødekomme disse anbefalinger.

”IEA tager en række vigtige emner op i rapporten, og Danmark følger allerede flere af anbefalingerne. Vi har et skarpt fokus på implementering, vi sætter tryk på udbygningen af grøn energi både til lands og til vands, og vi arbejder målrettet for at bane vej for hurtigere udbygning af infrastrukturen,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard om IEA’s anbefalinger.

CCUS og grøn brint
Danmark har et stort potentiale for at bidrage til at begrænse drivhusudledningerne ved hjælp af PtX, altså produktion af grøn brint og grønne brændstoffer på basis af el fra solceller og vindmøller, og CCUS – fangst, anvendelse og lagring af CO2. Det første støtteudbud i CCUS-puljen er afgjort, de første tilladelser til CO2-lagring er tildelt, og de første bilaterale aftaler om transport af CO2 på tværs af landegrænser er underskrevet. Danmark og Tyskland arbejder desuden sammen om at etablere en landbaseret rørledning, der kan transportere grøn brint på tværs af grænsen.

Endelig fremhæver IEA den danske klimalovs årshjul som et godt værktøj, andre lande kan lade sig inspirere af, for at sikre løbende opfølgning og implementering af politiske handlinger år efter år på vejen mod klimamålene.

IEA-rapporten peger på behovet for yderligere tiltag i transport- og bygningssektoren for at nå Danmarks klimamål. I Klimaprogram 2023 har regeringen fremlagt et arbejdsprogram, der sektor for sektor beskriver, hvordan Danmark kommer i mål.

Læs "IEA Energy Policies of Denmark 2023" her

For yderligere oplysninger: Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 4172 3805

 
FAKTA

Danmarks energimiks (2022)

  • Blandt IEA’s medlemslande havde Danmark den højeste andel af el fra vindmøller – 54 procent – i 2022. Sammen med bioenergi og sol udgjorde vind omkring 80 procent af energimikset ifølge rapporten.
FAKTA

IEA Energy Policy Review

  • Det Internationale Energiagentur, IEA’s Energy Policies Review hjælper regeringer til at udforme de mest virksomme energi- og klimapolitikker. Rapporterne fremhæver best practice for at fremme erfaringsudveksling mellem lande, opbygge konsensus og styrke den politiske vilje til at bygge en bæredygtig fremtid med ren energi, der er til at betale.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet