Åben dør-ordning lukkes

Publiceret 19-12-2023

Regeringen har undersøgt alle muligheder for at justere åben dør-ordningen for at få mere havvind inden 2030. Det har ikke vist sig at være muligt på en måde, som med sikkerhed ville give en hurtigere udbygning af havvind. Derfor må ordningen nu endegyldigt lukkes for nye kommercielle projekter, og yderligere tre ansøgninger vil få afslag. Det er fortsat aftalt at muliggøre grøn strøm nok til ca. 30 millioner danske og europæiske husstande i 2030.

Siden sagsbehandlingen af havvindsprojekterne på åben-dør ordningen i februar blev sat i bero, har regeringen tryktestet alle muligheder for at justere modellen.

Intentionen har hele vejen igennem været at sikre mere ny havvind inden 2030 og helst allerede i 2028. Flere aktører i branchen vurderede, at dette var muligt under ordningen.

Det har imidlertid ikke vist sig muligt at justere åben dør-ordningen inden for rammerne af EU-reguleringen på en måde, som ville give en hurtigere havvindsudbygning.

Energistyrelsen vil derfor nu give afslag på de tre tilbageværende kommercielle ansøgninger på Vikinge Banke, Kadet Banke og Paludan Flak, og åben dør-ordningen vil blive lukket med lov.

Sagsbehandlingen fortsætter på de åben dør-projekter, som er langt fremme og allerede har fået tilladelser i en anden markedssituation, på levetidsforlængelser og på tilladelse til repowering og test.

”Vi har tryktestet alle muligheder for at justere åben-dør ordningen, så den kunne bidrage til at sikre mere grøn strøm hurtigt og inden 2030. Det var ønsket fra branchen og fra oppositionens side, da ordningen blev sat i bero. Det har desværre vist sig ikke at være muligt,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Danmarks unikke havbund

Regeringen vil nyttiggøre Danmarks havvindsressourcer. Vi har sat os høje mål, og vi skal være ufattelig ambitiøse. Dansk havvind kan spille en væsentlig rolle i både dansk og europæisk grøn omstilling og i Europas endelige uafhængighed af russisk gas. Det er vi i fuld gang med at indfri.

Sammen med de politiske ambitioner om at firdoble vedvarende energi på land og det historisk store statslige havvindudbud, som blev aftalt i foråret, ser Danmark ind i at kunne producere grøn strøm nok til at dække behovet i 30 mio. danske og europæiske husstande i 2030. Det overstiger langt det danske behov og kan danne grundlag for produktionen af fx store mængder grøn brint og et nyt grønt eksporteventyr i Danmark.

”Den grønne omstilling er i gang. Der er masser af grøn strøm på vej. Vi forbereder danmarkshistoriens største havvindsudbud og er enige om en ny aftale om energiparker på land, der skal bidrage til at firdoble vind og sol på land, som er vores mål. Frem mod 2030 er det aftalt at muliggøre grøn strøm nok til ca. 30 millioner danske og europæiske husstande,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Der er siden berostillelsen i februar givet grønt lys til at fortsætte sagsbehandlingen af åben dør-ansøgninger, der kan føre til yderligere 1 GW havvind. Situationen er derfor, at der er sammenlagt 16 GW havvind på vej frem mod 2030. Det svarer til en syv-dobling af den nuværende installerede kapacitet.

Forberedelser til det statsligt udbud på mindst 9 GW havvind, der potentielt kan give 14 GW ny havvind, og som blev aftalt i foråret, er i gang. For første gang vil danskerne, i form af staten, være en del af ejerkredsen, og udbuddet har mere fokus på hensynet til natur og bæredygtighed.

Fakta

  • Åben dør-ordningen gav private markedsaktører mulighed for at tage initiativ til at etablere vinmølleparker på havet ud fra et først-til-mølle-princip.
  • Åben dør-ordningen har indtil nu betydet opstilling af 6 mindre parker, der tilsammen leverer 120MW havvind. Den seneste park blev endeligt installeret i 2010.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet