Nyt undervisningsforløb skal inspirere de unge med ny viden om energi og klimavenlig adfærd

Publiceret 14-08-2023

Energistyrelsen lancerer i dag et nyt undervisningsforløb til 7.-9. klas-ser, der hedder Mærk Energien. Materialet skal give de unge indsigt i, hvordan vi bruger energi i Danmark.

Allerede i dag fylder klima og grøn energi meget i unges bevidsthed, og undersøgelser viser, at mange unge allerede er bevidste om klimavenlig adfærd. Men det er måske ikke altid lige let at gennemskue det med strøm, energimærker og energiforbrug, og hvordan vi på forskellige måder kan ændre vores energivaner. Det skal et nyt undervisningsforløb målrettet udskolingselever hjælpe med at kaste lys over.

”Vi ser allerede, at de unge går forrest, når det kommer til klima og grøn omstilling. Med de her forløb vil vi gerne pirre endnu mere til elevernes nysgerrighed om klima, så de unge inspireres til at indgå kvalificeret i debatten om energi og klimavenlig adfærd. UNICEFs Nationale Rettighedsråd, som jeg har haft besøg af, har bl.a. efterspurgt mere tilgængelig viden til børn og unge. Derfor er jeg glad for, at Energistyrelsen nu stiller et uddannelsesforløb til rådighed målrettet danske folkeskoleelever,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard. 

”Jeg håber, at vi kan inspirere eleverne med ny viden, og måske sågar til at vælge en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse, som vi har så hårdt brug for til at løse de mange opgaver, som det kræves for at nå i mål med den grønne omstilling,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard

Undervisningsforløbet er et gratis tilbud, der er tilgængeligt for alle lærere, og som kan findes på SparEnergi.dk/Undervisning.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet