Klimahandling: Nu skal CO2 hurtigere ned i undergrunden

Publiceret 20-08-2023

CO2-fangst og lagring er et af flere nødvendige redskaber til at nå klimamålene i Danmark, Europa og resten af verden. I 2030 skal CO2-fangst skaffe reduktioner på mindst 3,2 mio. tons CO2. Derfor fremlægger regeringen nu et nyt udspil, som skal sikre klarhed for branchen, sætte fart på udviklingen af en dansk industri for fangst og lagring af CO2 og stille krav om fuld fangst allerede i 2029.

En industri for CO2-fangst og lagring er under opsejling i Danmark. Den første udbudsvinder af CCUS-puljen er fundet, tre storskalalagringstilladelser er givet, og den første internationale aftale om lagring i Danmark er underskrevet.

Men med et nyt udspil, som klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard i dag præsenterede, sættes der nu for alvor vind i sejlene for udviklingen af fangst og lagring af CO2 i Danmark.  

Udspillet indeholder en plan for de næste CCS-udbud på 27 mia. kr., der i stedet for flere mindre dryp samles til to store på henholdsvis mindst 0,9 millioner og mindst 1,4 millioner tons CO2 årligt.

Det vil betyde, at flere aktører kan byde ind og dermed skabe større sikkerhed for, at CO2-fangst og lagring kan levere sin andel til at indfri CO2-reduktionsmålene. Samtidig lægges der op til at stille krav om, at projekterne skal være i fuld drift allerede i 2029 i stedet for 2030.

Kampen mod klimaforandringerne i Danmark, Europa og resten af verden kræver, at vi sætter ind på mange områder – og CO2-fangst og lagring er en af de bærende bjælker, når vi skal bygge hele vejen til klimamålene. Derfor rykker vi også kravet om fuld fangst fra 2030 til 2029, så vi hurtigere får mere CO2 fra luften og ned i undergrunden. Udspillet skal også sikre klarere rammer for den spirende branche og på den måde få den danske CCS-industri op i skala og ned i pris. Det kan godt være, at det er nørdet, men det er i nørderiet, at tingene sker,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

For de fremtidige lagringslicenser foreslår regeringen desuden at fortsætte modellen med 20 procent statsligt ejerskab, hvilket allerede er gældende for de tre eksisterende licenser. Det giver danskerne del i gevinsten, når vores fælles undergrund stilles til rådighed.

Læs udspillet her

”Med dette udspil kridter vi banen op for vores dygtige danske virksomheder. Ved at samle ressourcerne og skabe klare rammevilkår for CO2-fangst og -lagring baner vi vejen for en stærk dansk industri, der ikke kun reducerer vores klimaaftryk, men også skaber vækst og arbejdspladser. Vi går målrettet efter at udnytte vores kompetencer og innovation til at føre an i den grønne omstilling," siger erhvervsminister Morten Bødskov.

Udspillet sikrer også klare rammevilkår for branchen om ejerskab og regulering for transport af CO2 via rør. Det er en opfølgning på de anbefalinger, CCS-Klyngerne, der er nedsat som led i den samlede CCS-strategi, er kommet med.

Regeringen vil blandt andet udvide de eksisterende regler for transport af CO2 til at omfatte alle former for CO₂-transport, hvilket især er vigtigt for transport af CO2 til brug i PtX-anlæg og for CO2, der skal udskibes via havne til lagring offshore.

Fakta om puljerne

  • Det er midlerne fra CCUS-puljen og Grøn skattereform-puljen, som regeringen foreslår at samle til to store udbud på henholdsvis mindst 0,9 millioner og mindst 1,4 millioner tons CO2.
  • Udbuddenes økonomiske størrelse vil samlet set være cirka 26,8 milliarder kroner fordelt på to udbudsrunder, hvor der afsættes henholdsvis cirka 10,5 milliarder kroner og cirka 16,3 milliarder kroner over en 15-årig periode.
  • Der vil være krav om fangst i 2029, men mulighed for fangst og lagring fra 2028.
  • Det forventes, at det første af de to CCS-udbud sættes i gang i juni 2024 – og det andet et år senere.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet