FFL24: Regeringen investerer i Danmarks fortsatte grønne omstilling

Publiceret 31-08-2023

Der afsættes yderligere godt en milliard kroner til grøn omstilling med regeringens finanslovsforslag. Pengene skal blandt andet hjælpe boligejere af med gasfyret, få vedvarende energi op på land og gøre transporten grønnere.

Der skal endnu mere fart på den grønne omstilling, og Danmark skal prioritere nye klimaløsninger. Derfor er klimaet en vigtig prioritet i regeringens finanslovforslag for 2024.

Denne sommers oversvømmelser, skovbrande og ekstrem hede har igen understreget alvoren af klimakrisen. Vi skal nå vores ambitiøse klimamål, og nu tager vi de næste skridt og investerer endnu mere i grøn omstilling. For eksempel vil tæt på dobbelt så mange boligejere kunne få betalt deres afkobling i de kommende år, når de skrotter gasfyret. Og vi går ind i et efterår, hvor vi for alvor skal have fokus på udbygning af vedvarende energi på land,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Klimarådets øgede bevilling, som blev forlænget med ét år i finanslov 2023, forlænges til 2025-2026 med i alt ca. 30 millioner kroner. Og der afsættes 400 millioner kroner fordelt på årene 2024-2027 til en ramme til grøn omstilling.

”Vi lægger nu ekstra penge på bordet oven i den store klump fra det grønne råderum, som allerede er afsat. Vi skal hele tiden investere i grøn omstilling,” siger Lars Aagaard.

Regeringen har desuden afsat en forhandlingsreserve på 500 millioner kroner årligt i 2024-2027 og foreslår, at midlerne prioriteres til blandt andet yderligere løft af den grønne omstilling.

Læs mere hos Finansministeriet:
Forslag til finanslov for finansåret 2024
Finanslovspjecen "Fremtidssikring af Danmark"

For yderligere oplysninger: Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

FAKTA: Uddrag fra regeringens finanslovsforslag

 • Midler til afkoblingsordningen (240 mio. kr. i 2024-2026)
  Regeringen tilfører yderligere 100 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 samt 40 mio. kr. i 2026 til afkoblingsordningen. Ordningen giver tilskud til private husholdningers afkobling fra gasnettet. Midlerne i ordningen fordobles dermed næsten i 2024 og 2025, så tæt på dobbelt så mange husstande kan få støtte til at koble sig af gasnettet i de år.

 • Grøn omstilling af tung vejtransport (100 mio. kr. årligt i 2024-2026)
  Folketinget har vedtaget en ny kilometerbaseret og CO2-differentieret vejafgift for lastbiler. Afgiften er et vigtigt skridt mod en grønnere transport. For at understøtte omstillingen yderligere afsættes 300 mio. kr. til initiativer målrettet grøn omstilling af den tunge vejtransport. Den konkrete udmøntning vil regeringen tage stilling til i efteråret 2023.
 • VE på land (40 mio. kr. i 2024, 30 mio. kr. i 2025 og 20 mio. kr. i 2026)
  For at sikre mere vedvarende energi på land ønsker regeringen, at staten skal spille en aktiv rolle i planlægningen af energiparker på land, dvs. større, statsligt udpegede områder til vedvarende energi, som supplement til den kommunale planlægning.
 • Videreførelse af styrkelse af Klimarådet (ca. 30 mio. kr. i 2025-2026)
  Klimarådet er et vigtigt ekspertorgan, som løbende vurderer udviklingen i klimaindsatsen i forhold til Danmarks klimamål. Regeringen viderefører styrkelsen af Klimarådets sekretariats kompetencer inden for samfundsøkonomiske vurderinger samt analyse indtil videre til og med 2026.
 • 400 millioner kroner til forhandlinger
  Der afsættes i alt 400 millioner kroner fordelt på årene 2024-2027 til en ramme til grøn omstilling til senere udmøntning.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet