Klima, Energi- og Forsyningsministeriet har modtaget en efterforskningsansøgning i Nordsøen

Publiceret 11-04-2023

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har fået den første uopfordrede ansøgning om tilladelse til efterforskning og indvinding af gas og olie i et ikke-licensbelagt område i Nordsøen, siden Nordsøaftalen blev indgået. Ansøgningen kommer fra virksomheden BlueNord. Det er i tråd med Nordsøaftalen, og i første omgang betyder det, at der sættes gang i en konkurrenceudsættelse om efterforskning af området.

I 2020 indgik Socialdemokratiet med Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Konservative – og siden regeringsdannelsen i 2022 også Moderaterne – en aftale om en slutdato for udvinding af olie og gas fra Nordsøen i 2050.

Da den dato lå knap 30 år ude i fremtiden, blev partierne også enige om nogle rammer, som skulle sikre langsigtede, stabile vilkår i branchen frem mod slutdatoen. Det skulle blandt andet fortsat og uden statens initiativ være muligt at søge om nye efterforsknings- og produktionstilladelser – dog kun via de allerede eksisterende minirunder og naboblokprocedurer frem for de traditionelle statslige udbudsrunder, som Nordsøaftalen aflyste.

For første gang siden Nordsøaftalen blev indgået, har ministeriet modtaget en uopfordret efterforskningsansøgning på et ikke-licensbelagt område af den danske del af Nordsøen. Det er virksomheden BlueNord, der har ansøgt. Ansøgningen skal derfor konkurrenceudsættes i en miniudbudsrunde med henblik på efterforskning af området.

Vi følger Nordsøaftalen ved at sætte miniudbudsrunden i gang, og det er på nuværende tidspunkt uvist, om det vil føre til indvinding af gas. Det ændrer hverken ved vores klimamål, gasforbrug eller slutdatoen for udvindingen. Regeringens mål om 100 procent grøn gas i 2030 står fast. Til gengæld vil en potentiel ny gasproduktion bidrage til Europas forsyningssikkerhed, ” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

En eventuel gasproduktion fra området kan bidrage til at styrke Europas gasforsyning. 

”Ukraine-krigen har vist, at Europas energiforsyning er skrøbelig. Det har sat sig i høje energipriser, som vi også har mærket herhjemme i Danmark. På lang sigt er det noget, vi skal løse med grøn energi – men indtil vi er i mål med den grønne omstilling, så er Europa afhængig af gas. Og jeg ser hellere, at den gas kommer fra effektiv produktion i Nordsøen frem for uden for EU.”

Naturgasimporten til Europa fra Rusland blev mere end halveret fra 2021 til 2022, hvilket medførte en stor stigning i LNG-import (flydende gas) til Europa i 2022. Cirka 2/3 af den øgede LNG-import i 2022 kom fra USA. Den resterende del kom fra flere forskellige lande, herunder primært Qatar, Egypten og Norge.

Fører efterforskningsfasen til indgivelse af en kommercialitetserklæring og ønske om produktion af gas, er det Energistyrelsens vurdering, at den mulige produktionsopstart kan være inden for 4 til 6 år og strække sig 15 år frem. Produktionen vil dermed være afsluttet inden 2050.

I så fald vil den gasproduktion tilgå det europæiske gasmarked og derfor være tilgængelig for de europæiske energiselskaber.

Læs mere om Nordsøaftalen her

Fakta

  • Der er tale om efterforskningsfasen for området kaldet Elly-Luke. Området er et ikke-licensbelagt område, dvs. ingen selskaber har i dag tilladelse hertil.
  • Energistyrelsen vurderer, at evt. produktion kan være i størrelsesordenen 5 mia. m3 gas i hele produktionsperioden. Det svarer til cirka 2,5 gange af det årlige gasforbrug i Danmark (2020-niveau).

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet