KF23: Regeringen vil gøre det nødvendige for at nå klimamålene – 2025-målet står først for

Publiceret 28-04-2023

Den nye Klimastatus og -fremskrivning viser, at Danmark er rykket tættere på at nå sine klimamål, når det seneste års politiske aftaler implementeres. Men svære beslutninger og hårdt arbejde venter forude. Regeringen vil sikre, at vi når 2025-målet og gøre det nødvendige for at mindske usikkerhederne frem mod 2030, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Med den grønne skattereform og andre politiske aftaler, der er gennemført i de seneste 12 måneder, er Danmark rykket tættere på at indfri sine klimamål. Samtidig kan danskerne se frem til, at deres energi bliver langt grønnere. Det viser Klimastatus og -fremskrivning 23.

Med de allerede vedtagne aftaler og indsatser vil vi ifølge fremskrivningen have reduceret udledningerne med næsten 50 procent i 2025, og dermed er regeringen tæt på at indfri 2025-målet om at reducere drivhusgasudledningen med 50-54 procent i forhold til 1990.

Samtidig viser fremskrivningen, at vi skærer 4,7 mio. ton af reduktionsmankoen i 2030 sammenlignet med forventningen i den seneste fremskrivning fra 2022.

”Den gode nyhed er, at vi kan nå vores mål i 2025 og er rykket tættere på 2030-målet med de aftaler, der er indgået i det seneste år. Men det er vel at mærke kun en prognose, og politiske aftaler gør det ikke alene. Først når intentionerne føres ud i livet og fører til udfasning af fossile brændsler og mindre CO2, bliver den grønne omstilling en realitet. Vi har fuld fokus på implementering, og vi er nået langt, men svære beslutninger venter forude,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Regeringen vil nå 2025-målet ved at fylde mere grønt brændstof i tanken på biler og lastbiler og foreslår at hæve det såkaldte CO2-fortrængningskrav. Regeringen vil samtidig sætte et loft for forbruget af første generations biobrændstoffer.

Derudover vil regeringen sikre, at klimamålet i 2030 nås ved at realisere land- og skovbrugssektorens bindende reduktionsmål. Regeringen fremlægger forslag til klimaafgift på landbruget, når Ekspertgruppen for en Grøn skattereform har fremlagt sine konklusioner.

Regeringen har sat det mål, at Danmark skal være klimaneutralt i 2045 og at Danmarks drivhusgasudledning skal være negativ i 2050.

Danskerne kan se frem til en grønnere hverdag

En af succeshistorierne i Klimastatus og -fremskrivning 2023 er, at elproduktionen baseret på vedvarende energi skønnes at blive større end hele Danmarks forbrug af strøm i 2030 - blandt andet på grund af regeringens store ambitioner om at skrue op for havvind.

Klimafremskrivningen viser også, at gasforbruget frem mod 2030 forventes mere end halveret, og at der til den tid produceres nok grøn gas til at dække behovet.

”Vi skubber til ambitionerne og flytter os hele tiden. Klimafremskrivningen giver os et blik ind i, hvordan fremtiden ser ud. Der er langt mere grøn strøm i stikkontakten, og vi vinker farvel til kul. I 2030 fylder elbiler mere i gadebilledet, tusindvis af danskere har udskiftet gas- og oliefyr med varmepumper og fjernvarme, og vi har langt mere vindkraft. Men der er stadig en lang og svær vej foran os,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Mens el- og fjernvarmesektoren i 2010 stod for ca. 30 pct. af de samlede danske udledninger, ventes tallet for 2030 at være under 1 pct. Fremskrivningen viser også, at næsten 30 pct. af de biler, der kører på de danske veje i 2030, er grønne biler.

Udtalelser fra regeringspartiernes ordførere

”Der er mange gode nyheder i dag. Vi når vores 2025-mål. Vi er rykket tættere på at nå vores 2030-mål. Men for at komme helt i mål, skal vi have gang i den grønne omstilling af landbruget. Og så kan danskerne se frem til, at hele vores strømforbrug er grønt i 2030,” udtaler Lea Wermelin, klima-, energi- og forsyningsordfører for Socialdemokratiet.

”Det er afgørende, at vi nu sætter handling bag ordene og leverer på de mål, der er sat. Heldigvis kan vi nå 2025-målet, og det er en rigtig god nyhed. Samtidig er vi klar til at træffe de nødvendige beslutninger for at sikre, vi når 2030-målet,” udtaler Linea Søgaard-Lidell, klima- energi- og forsyningsordfører for Venstre.

”Regeringen har for alvor taget arbejdshandskerne på, og derfor når vi nu vores 2025-mål. Og ud over 2025 ser fremtiden også grøn ud, når hele vores forbrug af strøm og gas kan dækkes af grøn energi i 2030. Den nye fremskrivning viser, at vi bevæger os i den helt rigtige retning – men svære beslutninger venter forude, blandt andet i forhold til vores landbrug, og dem er vi klar til at tage,” udtaler Karin Liltorp, klima-, energi- og forsyningsordfører for Moderaterne.

Læs mere om Klimastatus og -fremskrivning 23Energistyrelsens hjemmeside

For yderligere oplysninger: Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

FAKTA

Danmark anno 2030 ifølge Klimastatus og -fremskrivning 2023

  • I 2030 skønnes det danske gasforbrug at være mere end halveret, og produktionen af grøn gas skønnes at overstige det danske forbrug af ledningsgas. Det skyldes især et markant fald i det samlede forbrug af gas.
  • Produktionen af strøm fra vedvarende energianlæg vil stige kraftigt. Trods stigende elforbrug på grund af øget elektrificering ventes danskproduceret grøn strøm i 2030 at svare til 117 pct. af Danmarks elforbrug.
  • Kulforbruget ventes at falde med cirka 95 pct. fra 2021 til 2030. Kul bliver altså tæt på helt udfaset.
  • Udledningerne fra transportsektoren ventes at falde fra 12,6 mio. ton CO2e i 2021 til 10,5 mio. ton i 2030. Det skyldes flere elbiler, iblanding af VE-brændstoffer og forbedret energieffektivitet.
  • Grønne biler forventes at ville udgøre knap 30 pct. af den danske bilbestand i 2030.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet