Danmark sender 40 ton energiudstyr til Ukraine

Publiceret 03-04-2023

Ruslands angreb på ukrainsk energiinfrastruktur fortsætter et år efter invasionen. Derfor sender Danmark 40 ton energiudstyr til Ukraine som led i energisamarbejdet mellem de to lande.

Natten mellem 8. og 9. marts 2023 rettede Rusland et af sine hidtil største angreb mod Ukraines energiinfrastruktur. 81 missiler blev affyret, blandt andet mod Europas største atomkraftværk, som kortvarigt måtte holdes kørende ved brug af dieselgeneratorer. I kølvandet på angrebene mødtes den ukrainske energiminister, German Galushchenko, virtuelt med klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard d. 10. marts. Her blev styrket dansk støtte til Ukraine på både kort og lang sigt bekræftet.

Målrettede russiske angreb på Ukraines energiinfrastruktur er nemlig taget støt til siden oktober og har betydet, at mange ukrainere mangler både elektricitet, varme og rent vand. Derfor har Energinet, Københavns Lufthavn og Grundfos sendt udstyr, der skal give afgørende håndsrækning til de ukrainske borgere. De ukrainske myndigheder har efterspurgt dansk hjælp med at skaffe både nyt og brugt udstyr, da nyanskaffelse ofte tager for lang tid. 

”Russernes ødelæggelser har betydet, at den ukrainske befolkning mange steder nu ikke bare er ramt af krigens rædsler, men også må klare en hverdag uden strøm i stikkontakterne og vand i hanen. Det er derfor enormt vigtigt, at Danmark fortsat hjælper så meget, vi kan. Jeg er stolt af, at danske virksomheder og forsyningsselskaber har sendt udstyr, som kommer til at hjælpe hårdt prøvede ukrainske borgere med noget så basalt som adgang til vand og strøm,” udtaler klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Den danske donation består af fire lavspændingstransformere fra Københavns Lufthavn samt relæbeskyttelse og stålwirer opkøbt af Energinet til at beskytte elnettet og elinstallationer. Formålet med relæbeskyttelse er, at udstyret skal overvåge driften af elektrisk udstyr. Hvis der sker en ulykke eller driften standses, vil den beskadigede del af netværket afbrydes, så ulykken ikke spreder sig. Stålwirer kobles på luftlinjerne, der hænger over jorden og vil bidrage til at transportere strøm over store distancer i Ukraine. Grundfos bidrager desuden med vandforsyningsudstyr, herunder vandpumper, varmeveksler og vandtanke. I alt vil der blive doneret mere end 40 ton energiudstyr. Køb af udstyr fra Energinet er finansieret af Udenrigsministeriets akutstøtte til Ukraine.

”Russernes bombardementer i Ukraine går ud over helt almindelige mennesker, som ikke har mulighed for at opvarme deres bolig eller lave mad. Energiområdet er noget af det, Danmark er bedst til. Når vi hjælper med dansk viden og energiudstyr, så hjælper vi der, hvor ukrainerne har allermest brug for det lige nu,” udtaler minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen.

Fortsættelse af det dansk-ukrainske energisamarbejde

Danmark og Ukraine har siden 2014 haft et tæt og effektivt samarbejde på energiområdet, som drives af Energistyrelsen. På grund af krigen har samarbejdet primært tilbudt akut teknisk assistance, koordineret donationer og kortsigtet genopbygning af den ukrainske energiinfrastruktur. En kommende genopbygning af Ukraines energisystem giver også mulighed for en grøn gentænkning. Potentialet er stort for en gennemgribende grøn omstilling, hvor Ukraines forsyningssikkerhed og energiuafhængighed af russisk gas kan sikres.

”Det er enormt positivt, at de danske erfaringer med grøn omstilling og teknisk ekspertise er efterspurgt i Ukraine. Det vil vi selvfølgelig levere på, og vi ser meget frem til det fremadrettede samarbejde,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Donationen er den anden i rækken af donationer af energiforsyningsudstyr faciliteret af Energistyrelsen. Den første blev modtaget i Mykolaiv i januar 2023. Energistyrelsen har i tæt samarbejde med Udenrigsministeriet, den danske ambassade i Kiev og de ukrainske energimyndigheder sørget for kvalitetssikring og kompatibilitetstjek af udstyret. Med hjælp fra Beredskabsstyrelsen er (den første del af udstyret) netop sendt afsted mod Ukraine.

Danmark begyndte allerede tidligt efter den russiske invasion at støtte op om Ukraines forsyningssektor. Som medstifter af ”Ukraine Energy Support Fond” i april 2022, var Danmark det første land til at bidrage med 4 mio. kr., som netop er blevet anvendt til el- og gasdistribution. Sidenhen har fonden modtaget over 1 mia. kr. fra andre lande og EU.

 

Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

 

Fakta: Dansk-ukrainsk energisamarbejde

 

  • Danmark og Ukraine har haft et tæt energisamarbejde siden 2014 og drives af Energistyrelsen i samarbejde med den danske ambassade i Kiev. Energisamarbejdet er finansieret af Naboskabsprogrammet under Udenrigsministeriet.
  • Myndighedssamarbejdet har været sat i bero efter invasionen i februar 2022, men Danmarks kernekompetencer inden for grøn omstilling og det tætte samarbejde med de ukrainske energimyndigheder er fortsat relevant. Samarbejdet skal opbygge lokal kapacitet inden for langsigtet energiplanlægning, integration af vedvarende energi samt bidrage med gode danske erfaringer inden for effektiv fjernvarme.
  • Et bredt flertal i Folketinget har d. 15. marts annonceret aftale om en Ukraine-fond på ca. 7 mia. kr. i år. Fonden er målrettet militære, civile og erhvervsmæssige formål. 5,4 mia. kr. går til militær støtte til Ukraine, 1,2 mia. kr. afsættes til civil støtte til Ukraine og de østlige nabolande og de resterende 400 mio. kr. skal bruges på at støtte erhvervsindsatser til genopbygningen af Ukraine. 

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet