Virksomheder får hurtigere hjælp til at spare på gassen

Publiceret 22-09-2022

Partierne bag justering af Erhvervspuljen vil fremrykke nye tildelingskriterier, så danske virksomheder hurtigst muligt kan slippe ud af afhængigheden af gas.

Det skal være nemmere for danske virksomheder at få støtte fra Erhvervspuljen til den grønne omstilling, og de skal ikke vente til næste år med at få gavn af de nye tildelingskriterier. Efter planen skulle de være trådt i kraft i starten af 2023, men nu kan de træde i kraft 1. november – når det er endeligt vedtaget i Folketinget.

Det betyder, at konverteringsprojekter kan påbegyndes allerede i år efter de nye regler. Det vil blandt andet gøre det muligt for virksomheder, herunder gartnerierne, hurtigere at sige farvel til den dyre gas til fordel for grønnere løsninger som fjernvarme.

Aftalepartierne sætter yderligere skub i erhvervslivets omstilling væk fra dyr sort energi til en grønnere fremtid ved nu at hjælpe blandt andet gartnerierne. Vi står i en energikrise og arbejder hårdt på at blive uafhængige af russisk gas. Den gas, erhvervslivet sparer her, kan bidrage til at sikre os energi nok i et presset energimarked”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Venstres Marie Bjerre og Carsten Kissmeyer:

I Venstre er vi glade for, at der er opbakning til en fremrykning og justering af Erhvervspuljen. Det er noget, Venstre har kæmpet for. For Venstre er det vigtigt, at puljens midler hurtigere kommer ud og støtter de virksomheder, som lige nu står i en meget svær situation. Og med denne justering får endnu flere mulighed for at søge hjælp til at skifte fra fossile og dyre løsninger til grønnere og billigere alternativer. Det gælder ikke mindst de pressede gartnerier, som endelig kan få støtte til at blive fri for Putins gas”.

SF’s Karsten Filsø:
Set fra et klimamæssigt perspektiv, som ligger SF meget på sinde, glæder det mig, at Erhvervspuljen nu også omfatter initiativer, der alene nedsætter CO2-udslippet”.

Det Konservative Folkepartis Katarina Ammitzbøll:

Det er rigtig vigtigt, at Erhvervspuljen nu bliver mere fleksibel, så virksomheder kan søge om støtte løbende, og de ikke skal vente med at igangsætte grønne initiativer, til ansøgningen er godkendt. Puljen har været alt for rigid og derfor underansøgt. Vi har presset på, for at puljereglerne skulle efterses i sømmene, hvilket de bliver nu. Det er jeg tilfreds med. Men det er vigtigt at se på, om antallet af ansøgninger stiger. Hvis ikke, må vi tage puljereglerne op igen og overveje, om det skal være et fradrag”.

Syv initiativer i de nye kriterier
Partierne bag Klimaaftale om grøn strøm og varme blev 25. juni 2022 enige om at justere Erhvervspuljen. Justeringen skal sikre en bedre og nemmere understøttelse af grøn omstilling i industrien, herunder muligheden for at skifte væk fra gas.

Syv konkrete initiativer skal være med til at sikre, at Erhvervspuljen i endnu større grad understøtter virksomheders energispareprojekter og den grønne omstilling. Initiativerne omhandler bl.a. indførelse af CO2 som supplerende tildelingskriterie, at kravet om konkurrenceudsættelse fjernes samt at støttesatsen hæves.

De nye tildelingskriterier letter virksomhedernes adgang til puljemidlerne. Efter planen skulle de nye regler træde i kraft i starten af januar. Det er den frist, aftalepartierne nu er enige om at fremrykke til 1. november 2022.
Justeringen af tildelingskriterierne flugter med ønsker fra erhvervslivet - ikke mindst fordi puljen altså fremover både belønner energibesparelser og CO2-reduktioner. Dermed vil projekter, der sparer CO2, men ikke energi, også kunne opnå støtte fra Erhvervspuljen.

De syv initiativer til justering af Erhvervspuljen

  • Indførelse af CO2 som supplerende tildelingskriterie, hvilket åbner for, at projekter, der sparer CO2, men ikke energi, kan opnå støtte via Erhvervspuljen. Fx støtte til konvertering væk fra fossil gas til biobrændsel eller fjernvarme
  • Fjerne krav om konkurrenceudsættelse, så støtten kommer hurtigere ud at virke
  • Mulighed for igangsættelse af projekter efter indsendelse af ansøgning
  • Positivliste med tiltag som modtager en fastsat støttesats for at lette administrationen
  • Højere støttesats til investeringer i grøn omstilling inkl. energisparende initiativer
  • Stop for tilskud til installation af nye gaskedler
  • Prioriteringsfaktor for gaskonverteringer, så det økonomiske incitament til ansøgning om gasreducerende projekter øges

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet