Ungeklimarådet:

Ungeklimarådet lancerer anbefalinger på energiområdet

Publiceret 13-09-2022

Ungeklimarådet udgiver anbefalinger særligt rettet mod energiområdet. Her sætter de fokus på omstillingen af Danmarks energiforbrug og -produktion med henblik på at kunne nå 70 procent-målet og yderligere være et grønt foregangsland. Ungeklimarådet mener, at det er fundamentalt, at fossile brændsler udfases hurtigst muligt og for at gøre det, er der brug for, at vi producerer energien grønnere og bruger den mere effektivt.

Ungeklimarådet fokuserer på tre hovedanbefalinger inden for energiområdet, som er essentielle skridt for et grønt Danmark.

(1)  Den første del handler om at fjerne de eksisterende barrierer for at accelerere udbygningen af solceller og vindmøller. Det skal blandt andet gøres ved at udpege energiarealer, hvor fokus bliver på at udbygge vindmøller og solceller. Det inkluderer, at kommunerne ikke må lave særregler i områderne, og at der udbygges elnet til arealerne på forkant. Derudover foreslår Ungeklimarådet, at udbygningen af vedvarende energi i højere grad sker i harmoni med naturen og med fokus på lokal jobskabelse.

(2)  Den anden del sætter fokus på, at der bør udvikles en national strategi for brugen af biomasse. Her skal der bl.a. nedsættes et uafhængigt ekspertorgan og skabes bedre rammevilkår for bæredygtig produktion.

(3)  Den sidste del handler om, at Danmark bør optimere og effektivisere brugen af energi. Ungeklimarådet fremhæver, at der skal indføres et nationalt bindende mål for energieffektivisering, at virksomheders overskudsvarme skal kobles til fjernvarmenettet, og at bygningsmassen skal gentænkes. Derudover påpeger de, at bygninger skal digitaliseres med bygningsautomatik.

Anbefalingerne bliver lanceret den 19. september og offentliggøres samme dag på Klima- Energi- og Forsyningsministeriets hjemmeside.

”Jeg ser meget frem til at dykke ned i Ungeklimarådets seneste anbefalinger til energi- og klimaområdet. De har er godt blik for, hvad der er nødvendigt, og jeg sætter stor pris med samarbejdet med dem ,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Ungeklimarådets anbefalinger er rettet mod ministeren, kommunerne, erhvervslivet samt private interessenter. For uddybning kan Ungeklimarådet kontaktes på ungeklima@gmail.com

 

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet