Ny cyberstrategi for energisektoren skal styrke Danmarks forsyningssikkerhed

Publiceret 12-09-2022

Energistyrelsen præsenterer i dag en ny cyber- og informationssikkerhedsstrategi på et bagtæppe af Ruslands invasion af Ukraine og en generel øget cybertrussel mod energisektoren.

En øget cybertrussel er en del af et samlet geopolitisk landskab, hvor også den russiske invasion af Ukraine og deraf øgede spændinger udfordrer Danmarks forsyningssikkerhed.

”Vi skal være forberedt på at håndtere en øget cybertrussel – herunder fra Rusland. Energisektoren er en livsnerve i vores samfund, så cybersikkerheden skal være i top. Derfor er jeg glad for, at der nu kommer en ny strategi på området, og jeg vil gerne kvittere for Energistyrelsen og sektorens arbejde”, siger klima- energi og forsyningsminister, Dan Jørgensen.

Den danske energisektor står over for en alvorlig trussel fra både cyberspionage og cyberkriminalitet. Selvom fortsat digitalisering af sektoren har en række fordele, medfører den også sårbarheder, som cyberkriminelle og fjendtligtsindede magter kan udnytte.

Energistyrelsens nye cyber- og informations-sikkerhedsstrategi for el-, gas- og fjernvarmesektoren skal sikre, at energisektoren kan stå imod truslerne. Den består af ti konkrete initiativer, som sætter retningen for sektorens fortsatte styrkelse af cybersikkerheden de næste fire år. Strategien kommer i forlængelse af den seneste cyber- og informationssikkerhedsstrategi, som løb i perioden 2019-2021.

Den digitaliserede energiinfrastruktur er kendetegnet ved, at den ikke blot består af informationsteknologi (IT), men også operationel teknologi (OT) – teknologier, der styrer fysiske processer. Det indebærer en risiko for, at uønskede aktører tager fysisk kontrol over danske energisystemer gennem virtuelle kanaler. Det er en trussel mod vores forsyningssikkerhed. Derfor skal vi hele tiden styrke vores cyberforsvar for at følge med trusselsbilledet.  

Læs mere om strategien på Energistyrelsens hjemmeside her. 

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet