Minister genudpeger formanden for Klimarådet

Publiceret 15-09-2022

Klima-, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen har genudpeget den siddende formand for Klimarådet i yderligere fire år.

Ministeren har genudpeget Peter Møllgaard som formand for Klimarådet de næste fire år. Ud over genudpegningen af formanden Peter Mølgaard, har ministeren genudpeget Marie Trydeman Knudsen til ligeledes at fortsætte i endnu en firårig periode.

Det er Klimarådet selv, som indstiller formanden og medlemmer til rådet. Herefter udpeger klima-, energi- og forsyningsministeren formelt rådsmedlemmerne.

Det samlede Klimaråd pr. 1 december 2022:
• Formand Peter Møllgaard
• Næstformand Jette Bredahl Jacobsen
• Næstformand Niels Buus Kristensen
• Medlem Jørgen Elmeskov
• Medlem Bente Halkier
• Medlem Per Heiselberg
• Medlem Marie Trydeman Knudsen
• Medlem Katherine Richardson
• Medlem Poul Erik Morthorst

Faktaboks

  • Klimarådet fik med Aftale om klimalov fra 2020 til opgave at bistå klima-, energi- og forsyningsministeren i fastsættelse af nationale klimamålsætninger, årlige anbefalinger med vurdering af, om regeringens klimaindsats anskueliggør klimamålene, give status på Danmarks internationale målsætninger samt kommentere den årlige klimastatus og -fremskrivning i klimaprogrammet.

  • Medlemmerne af Klimarådet udpeges for en periode på fire år. Genudpegning kan ske én gang. Formanden og nye medlemmer af Klimarådet vælges ved indstilling af Klimarådet selv og udpeges herefter af klima-, energi- og forsyningsministeren.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet