Energiø Nordsøen skal bygges forsvarligt og bæredygtigt

Publiceret 03-10-2022

Et bredt politisk flertal er blevet enige om skærpede rammer for et forsvarligt og bæredygtigt udbud af anlæg og medejerskab af Energiø Nordsøen.

Aftalekredsen bag energiøerne har sikret, at der skal være fokus på ansvarlighed og bæredygtighed i både anlægsfasen og driften af Energiø Nordsøen. Der sættes således høje standarder for både bæredygtige og sociale forhold såsom arbejdsforholdene til lands og til vands.

Udbuddet af et af danmarkshistoriens største anlægsprojekter får nu klare, forsvarlige og bæredygtige rammer. Desuden betyder aftalen, at udbuddet af Energiø Nordsøen kan sættes i gang allerede til foråret.

”Energiø Nordsøen vil styrke vores position som grøn supermagt inden for havvind. Vi sikrer fremtidens grønne energiforsyning til stikkontakter og grønne brændstoffer. Og ikke nok med at vi bygger verdens første energiø, vi insisterer også på at hæve barren for, at byggeriet sker på forsvarlig vis – socialt, økonomisk og miljømæssigt. Som foregangsland tager Danmark 360 graders ansvar. Vi stiller hidtil uset høje krav til, at øen etableres under ordentlige arbejdsvilkår og hensyntagen til miljøet, og vi sikrer ansvarligt privat medejerskab til det vigtige kritisk infrastrukturaktiv, som energiøen vil være”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Aftalekredsen er desuden blevet enig om at etablere energiø-selskabet som et partnerselskab i stedet for et aktieselskab som tidligere planlagt. Et partnerselskab vurderes at sikre mere fair konkurrence i det kommende udbud.

Herudover vil staten stille høje krav til den kommende medejer for at sikre, at det private selskab, som staten skal drive det kommende fællesejede energiø-selskab sammen med, er en seriøs, professionel og retskaffen partner.

Læs mere her: Udbudsforberedende delaftale II.pdf

Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

Fakta

Energiø Nordsøen

  • Energiø Nordsøen udgør den største af foreløbigt to danske energiøer, som tilsammen skal bidrage med at sikre ny grøn energi fra havvindmøller til millioner af husstande – ikke bare i Danmark, men i hele Europa.
  • Den kunstige ø i Nordsøen skal ligge 80-100 km fra den jyske vestkyst, og de omkringliggende havvindmølleparker skal ligge minimum 50 km fra kysten. Øen skal huse el-tekniske anlæg til transport af strøm fra havvindmøllerne og ind til elnettet.
  • Der stilles krav om, at en privat part skal kunne sandsynliggøre, at energiøen lever op til standarderne i EU’s taksonomi for bæredygtige økonomiske investeringer. Der arbejdes også med udgangspunkt i taksonomiforordningen på at stille yderligere krav til bæredygtigheden af de materialer, der skal bruges.
  • Det endelige udbudsmateriale vil også stille krav om danske løn- og arbejdsforhold i anlægsfasen, elev- og lærlingepladser samt ordentlige indkvarteringsforhold for de ansatte.
  • Det videre arbejde med øens forretningsmodel og tekniske koncept vil fokusere på et fleksibelt ø-koncept, som giver mulighed for at kombinere en inddæmmet ø med el-transmission og energikonvertering på platforme eller i havvindmøllerne rundt om øen.
  • Endelig vil energiøen blive udbudt som et såkaldt funktionsudbud, der bl.a. stiller krav til energiøens tekniske funktionalitet.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet