Vigtig international konference om energieffektivitet i Sønderborg

Publiceret 31-05-2022

Med den nyligt underskrevne Esbjerg-erklæring og udspil som Danmark Kan Mere II ser Danmark ind i at skrue historisk op for vores grønne energi, som skal frigøre os af sort gas fra Rusland. Til det er energieffektivitet en helt central spiller.

Energieffektive løsninger kan hjælpe os med at blive hurtigere uafhængige af russiske fossile brændsler – og i mål med vores høje klimaambitioner. Samtidig kan energieffektive løsninger noget, som de helt store anlægsprojekter ikke kan; de kan sætte skub på den grønne omstilling med det samme – og det er det, vi har brug for i dag.

I Sønderborg skruer ministre fra mere end 24 lande derfor ned for energiforbruget og op for energieffektiviteten. Ud over ministre er der deltagelse fra yderligere 45 lande til den syvende og rekord store energikonference, som det Internationale Energiagentur (IEA) og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er vært for i Sønderborg. 

Når Sønderborg er blevet værtsby, skyldes det både byens ambitiøse arbejde med klimadagsordnen og Danmarks internationale styrkeposition på energieffektive løsninger.

”Danmark kan noget helt særligt med energieffektivitet. Vi har stærke virksomheder, som er førende på energieffektive løsninger og teknologier globalt – og som vi her viser frem for mange ministre og klimaledere fra hele kloden til det Internationale Energiagenturs konference i Sønderborg. Vi skal nå vores høje klimamål, og derfor er vi nødt til at skrue ned for energien og op for vores ambitioner med energieffektivitet,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Blandt deltagerne er IEA’s direktør Dr. Fatih Birol, Storbritanniens COP26-præsident Alok Sharma, EUs energikommissær Kadri Simson, Chiles energiminister Claudio Huepe, Egyptens minister for elektricitet og vedvarende energi, Mohamed Shaker El-Markabi, New Zealands minister for energi og ressourcer Megan Woods og klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.  

Til konferencen vil beslutningstagere og erhvervsledere drøfte mulighederne for at fremme energieffektivisering og den teknologiske udvikling. Der vil være blandt andet være oplæg fra EU-Kommissionens Kadri Simson, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets Dan Jørgensen og IEA’s dr. Fatih Birol.

”Denne globale konference, som samler ledere fra jorden rundt for at sætte fokus på energieffektivitet, kunne ikke være mere rettidig, nu hvor regeringer forsøger at sikre energiforsyning, der er til at betale, til sine befolkninger, forstærke energisikkerheden og sætte verden på en kurs mod CO2-neutralitet. Denne unikke internationale samling er en anerkendelse af energieffektivitetens centrale rolle i at opnå disse mål, og den vil præsentere en vigtig mulighed for at oversætte planer til handling,” siger administrerende direktør for Det Internationale Energiagentur Dr. Fatih Birol.

Programmet for Det Internationale Energiagenturs syvende energikonference kan ses i sin helhed her.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon: 41 72 38 05

For presseakkreditering til EE-konferencen, kontakt merve.erdil@iea.org

Fakta om EE-konferencen

  • Mere end 20 ministre fra hele verden deltager i Det Internationale Energiagenturs (IEA) årlige, internationale energieffektiviseringskonference, der afholdes i Sønderborg d. 7., 8. og 9. juni.
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er sammen med IEA arrangør af konferencen, som afholdes i samarbejde med State of Green, Danfoss og Dansk Industri.
  • Formålet med konferencen er at samle beslutningstagere og industrien for at skabe en styrket indsats for energieffektivisering ved at lade industrien anvise de tilgængelige energieffektive teknologier.
  • Energieffektivisering har positive effekter for både klima, sundhed og på elregningen.
  • Konferencen vil også have sessioner om forbrugernes rolle, digitaliseringens potentiale for at skabe adfærdsændringer og udvikle fremtidens teknologier. Konferencen afsluttes med et ministermøde om, hvilke politiske tiltag der kan fremme energieffektivitet globalt.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet