Energiministre skal fasttømre klimaambitioner ved historisk Nordsøtopmøde i Esbjerg

Publiceret 06-05-2022

For at sætte fart på Europas grønne omstilling, skal der udbygges massivt med havvind i Nordsøen. Derfor mødes både regeringsledere og energiministre fra Tyskland, Nederlandene og Belgien med Europa-Kommissionens top til Nordsøtopmøde i Esbjerg 18. maj. På topmødet bliver der fremlagt ambitiøse tiltag, der vil forsyne Europa med grøn strøm.

Efter Ruslands invasion af Ukraine står det klart, at Danmark og Europa skal være fri for fossil gas hurtigst muligt. Den grønne omstilling væk fra sort energi er akut nødvendig, og derfor vil klima- og energiminister Dan Jørgensen, sammen med sine europæiske ministerkolleger fra Tyskland, Belgien og Nederlandene samt EU’s energikommissær, adressere den globale energikrise ved Nordsøtopmødet i Esbjerg 18. maj. Ministrene skal især drøfte, hvordan havvind kan bidrage til at nå EU’s klimaneutralitetsmålet og få Europa fri fra russisk gas. Flere ambitiøse erklæringer om grønne energisamarbejder i Nordsøen vil blive indgået på topmødet.

”EU skal være uafhængig af Ruslands gas hurtigst muligt. Regeringen har taget et stort første skridt med udspillet Danmark kan mere II – der vil sende grøn strøm til vores europæiske venner. Vi står sammen om at accelerere den grønne omstilling fra sort til grøn energi. Topmødet præsenterer en række vigtige løsninger for, at EU når sit mål om klimaneutralitet. Jeg ser frem til at tage imod mine kolleger og tage de næste vigtige skridt mod et mere grønt og sikkert Europa,” siger klimaminister Dan Jørgensen.

Europa-Kommissionen præsenterede i marts et mål om at blive uafhængig af russisk gas. Den konkrete plan for at realisere målene, kaldet RePowerEU, forventes præsenteret i anden halvdel af maj.

Energiministermødet finder sted, samtidig med at regeringscheferne fra Tyskland, Belgien og Nederlandene mødes med statsminister Mette Frederiksen ved topmødet. Derudover deltager også Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

Læs mere om Nordsøtopmødet hos Statsministeriet via dette link.

PRESSEAKKREDITERING
Alle medier skal akkrediteres for at deltage i Nordsøtopmødets presseevents.

For anmodning om akkreditering se ipcd.dk fra onsdag 11. maj

KONTAKT
Esther Margrethe Lynard, presserådgiver ved Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, esmal@kefm.dk 

FAKTA

  • Danmark har taget initiativ til Nordsøtopmødet, der finder sted i Esbjerg 18. maj
  • Ved topmødet deltager kommissionsformand, Ursula von der Leyen, Tysklands kansler, Olaf Scholz, Nederlandenes premierminister Mark Rutte og Belgiens premierminister Alexander De Croo
  • Derudover samles de samme landes energiministre til en drøftelse om, hvordan havvind og brint kan gøre Europa grønnere og fri for fossile brændsler
  • Der afholdes desuden en erhvervskonference med deltagelse af branchens største aktører

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet