Knap 200 mio. klimakroner skal omdanne gylle og halm til grønt brændstof og biokul

Publiceret 28-06-2022

Den grønne omstilling skal spredes på tværs af sektorer – og det betyder, at også dansk landbrug skal gøres mere klimavenligt. Tre projekter får støtte fra Pyrolysepuljen til at fremme teknologier, der skal reducere drivhusgasudledning fra landbruget.

Pyrolyse kan både reducere drivhusgasudledninger i landbruget gennem anvendelse af biokul og producere gas, som f.eks. kan omdannes til grønt brændstof. Teknologien har derfor et stort potentiale i den grønne omstilling af landbrugssektoren.

”Vi når ikke i mål på vores ambitiøse klimamål, hvis vi ikke får landbrugssektoren med på den grønne omstilling. Projekter, som dem, der nu får støtte, er et skridt i den rigtige retning – med pyrolyse kan vi bidrage til drivhusgasreduktioner og producere grønt brændstof på én og samme tid,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

I Finansloven for 2021 blev der afsat knap 200 millioner kroner til en tilskudsordning for udviklings- og demonstrationsprojekter inden for teknologier med stort reduktionspotentiale i landbruget.

”Pyrolyse af halm og gylle er banebrydende og har et stort potentiale til at reducere landbrugets klimaaftryk. Med den seneste landbrugsaftale blev vi enige om en historisk grøn omstilling af landbruget, og her er nye teknologier altafgørende. Vi står her med en teknologi, der både kan bidrage kraftigt til grøn forandring i landbruget og potentielt blive et nyt dansk vindmølleeventyr. Jeg er derfor utrolig glad for, at der nu er udvalgt tre konkrete projekter, som vi kan give støtte til. Projekterne skal hjælpe os med at sætte turbo på udviklingen af pyrolyse og biokul, som kan reducere drivhusgasudledningen fra landbruget,” siger landbrug- og fødevareminister Rasmus Prehn.

De udvalgte projekter er fra Frichs Pyrolysis, Dall Energy og Stiesdal A/S. Fælles for projekterne er, at de fokuserer på en markedsnær udvikling af teknologien. Samtidig ventes projekterne at bidrage med substantiel ny viden omkring hvordan både biokul og energiprodukterne kan anvendes. Projekterne står færdig i 2025.  

I alt modtog Energistyrelsen 12 ansøgninger til puljemidlerne. Projekterne blev herefter evalueret af eksterne evaluatorer og udvalgt af Energistyrelsen.

Læs mere om projekterne i Energistyrelsens pressemeddelelse her.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon: 41 72 38 05

Hvad er pyrolyse?

  • Pyrolyse er en proces, hvor materiale opvarmes uden ilt. Det kan f.eks. være restprodukter som halm og gylle, som opvarmes og omdannes til biokul.
  • Processen danner også brændbar gas, som kan omdannes til grønt brændstof, f.eks. til fly.
  • Når biokullet efterfølgende spredes på markerne, lagres kulstof i jorden, og det fjerner CO2 fra atmosfæren.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet