EU’s energiministre enes om at øge målene for energieffektivitet og vedvarende energi

Publiceret 27-06-2022

EU’s energiministre er i dag blevet enige om at øge centrale mål i EU for vedvarende energi og energieffektivitet. Mål, der skal være med til at sikre vejen til en 55 % reduktion i 2030 i EU. Begge aftaler er en del af EU’s store og vigtige lovpakke Fit For 55.

Energi- og klimaministre fra hele EU er i dag og i morgen samlet i Luxembourg for at forhandle EU’s store og samlede lovpakke, Fit For 55, på plads. Efter lange forhandlinger er energiministrene i dag blevet enige om at øge ambitionerne for energieffektivitet og vedvarende energi – to helt centrale mål for den grønne omstilling i Europa og for at sikre EU’s uafhængighed af russisk energi.

For energieffektivitet hæves niveauet fra de nuværende 32 % til 36 % i 2030. Og for vedvarende energi hæves niveauet fra 32,5% til 40 % procent i 2030.

”Det er en rigtig god dag for Europa. De højere mål for energieffektivitet og for vedvarende energi er ikke kun centrale for den grønne omstilling af Europa, men også afgørende for at sikre Europas uafhængighed af russisk energi. Internationalt har Danmark vist vejen med topmøderne i Esbjerg og Sønderborg. Og nationalt er vi med aftalen i lørdags gået forrest med større VE-udbygning i Danmark. Nu har vi fået de andre EU-lande med på at øge målene, og det vil også give store muligheder for dansk erhvervsliv," siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Energieffektivitet

Et mål på 36 % på energieffektivitet er en stor bidragsyder til opfyldelsen af EU’s klimamål på mindst 55 pct. i 2030. Målet om mere energieffektivitet suppleres bl.a. af:

  • Opjustering af energispareforpligtelsen til 1,5 pct
  • Nye bestemmelser om energireduktioner
  • Udvidet krav om energirenovering målrettet alle offentlige organer
  • Nye krav til inden for varme- og køleområdet og ift. transmission og distribution af energi

Vedvarende energi

Et mål på 40 % vedvarende energi i 2030 er et vigtigt bidrag til at indfri EU’s samlede klimamål på 55 pct. i 2030. Målet om mere vedvarende energi suppleres bl.a. af:

  • Nye skærpede bæredygtighedskriterier vedrørende anvendelse af skov- og landbrugsbiomasse
  • Et CO2-fortrængningskrav i transportsektoren, der skal erstatte det nuværende krav om minimumsandel af VE i forbruget
  • Tiltag til at understøtte efterspørgslen efter ikke-biomassebaserende VE-brændstoffer i transportsektoren og industrien
  • Nationalt-bindende delmål for andelen af VE i varme og kølesektoren
  • Benchmarks for andelen af VE i bygningers og i industriens slutforbrug
  • Fælles grænseoverskridende VE pilotprojekter til havs

Aftalerne skal nu forhandles på plads i Europa-Parlamentet. Under forhandlingerne vil Danmark arbejde for hurtig vedtagelse og højere ambitioner med henblik på at tage højde for REPowerEU-planen.

"Det er klart, at jeg gerne havde set, at Rådet allerede nu var klar til at være endnu mere ambitiøse og øge målene endnu højere til henholdsvis mindst 40 pct. for energieffektivitet og 45 pct. for vedvarende energi. Der var vi dog ikke i dag, men kampen fortsætter, og jeg vil nu aktivt kæmpe for, at vi bliver endnu mere ambitiøse i forhold til de kommende forhandlinger med Europa-Parlamentet. Aftalen er dog en rigtig god start på vejen til at sikre flere og større drivhusgasreduktioner i EU," siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet