CCS-aftale kickstarter grønt væksteventyr i Nordsøen

Publiceret 22-06-2022

Politisk aftale om rammerne for udbud af tilladelser til at lagre CO₂ i Danmarks undergrund giver staten medejerskab og skal sætte gang i markedet.

Partierne Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet er enige med regeringen om, at staten skal have et medejerskab af tilladelserne til CO₂-lagring på 20 pct. via Nordsøfonden. I første omgang åbnes der for lagringen i Nordsøen, blandt andet i tidligere olie- og gasboringer.

”I årtier har Danmark tjent på at trække olie og gas op af Nordsøen, men nu har vi aftalt rammerne for, hvordan vi på sigt kan tjene på at pumpe CO ned i samme undergrund. Olieeventyret kan blive til et klimaeventyr. Det er nødvendigt, at CO skal indfanges og lagres for at holde temperaturstigningen nede, og vi forventer en efterspørgsel efter CO-lagre i hele Nordeuropa. Denne aftale kan både styrke et nyt grønt erhverv og på sigt Danmarks økonomi,” siger klimaminister Dan Jørgensen.

Med medejerskabet fjerner staten en del af risikoen fra de private selskaber. Det skal hjælpe en ny erhvervssektor i gang. Samtidig får staten del i overskuddet, hvis CO₂-lagring bliver en god forretning. Med både Danmarks og andre europæiske landes klimamål og en voksende indsats for at fange og lagre CO₂, kan den danske undergrund, hvor der er god plads til lagring, komme i spil.

Læs aftalen om rammevilkår for CO₂-lagring i Danmark

”CO2-fangst og -lagring er en helt central teknologi, når vi skal reducere CO2-udledningen og generelt reducere mængden af CO2 i atmosfæren. Derfor er jeg glad for, at vi med denne aftale kommer et skridt nærmere, at vi i Danmark kan fange og lagre CO2. I klimaomstillingen er tid en vigtig faktor, og derfor har det været vigtigt for Venstre, at vi kommer hurtigt i gang,” siger klimaordfører for Venstre, Marie Bjerre.

"Dansk Folkeparti er meget tilfredse med at der nu fastlægges en række centrale rammevilkår for CO₂-lagring i Danmark for at understøtte udviklingen af CO₂-fangst, - transport og -lagring i Danmark. Det er et væsentligt skridt i den grønne udviklingsstrategi. Det er en vigtig aftale som giver muligheder for de grønne teknologier, som netop skal skabe klimagevinster, samt vækst og innovation i Danmark," siger klima-, energi- og forsyningsordfører for Dansk Folkeparti, René Christensen.

Aftaleparterne er enige om, at CO₂-lagring skal beskattes efter de almindelige skatteregler. Efter det første udbud af lagringstilladelser i Nordsøen i 2023, samles parterne igen for at evaluere statens deltagelse frem mod næste udbud af lagringstilladelser.

Der blev med klimaaftalen for Energi og Industri i 2020 afsat i alt 16 mia. kr. i en støttepulje til fangst, lagring og anvendelse af CO₂, og vilkårene for lagring i dansk undergrund skal være klar til de første, som gør brug af puljen.

Fakta

  • Staten skal have et medejerskab til kommende lagringslicenser i Nordsøen på 20 pct.
  • Det varetages af Nordsøfonden, som har lignende erfaring fra olie- og gas-licenser
  • CCS-overskud beskattes som andre erhverv
  • CO₂-lagring i dansk undergrund kan ske fra 2025

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet