Aftale med KL om klar besked om fjernvarme

Publiceret 29-06-2022

Regeringen og Kommunernes Landsforening er enige om, at danske hjem skal opvarmes med grøn energi. Derfor er der indgået en aftale om, at alle danskere med gasfyr får klar besked om muligheder for fjernvarme eller andre grønne opvarmningskilder.

Inden nytår får alle danskere med gas et brev med besked om, hvorvidt og hvornår de kan få fjernvarme eller rådgivning om, hvordan en anden grøn løsning, fx en varmepumpe, er vejen væk fra gassen. Det kræver en kommunal planlægning i alle gasforsynede områder, og parterne er enige om, at den er færdig i løbet af i år.

”Vi skal af med gas i opvarmningen i alle hjem både af hensyn til klimaet og for at blive uafhængig af russisk gas. Det er en stor beslutning at skrotte fyret, og vi vil nu gøre det nemmere for borgerne at tage beslutning om en ny varmekilde. Der ligger her fra en stor opgave hos kommuner og fjernvarmeselskaber, og jeg er meget glad for opbakningen til aftalen. Den lokale varmeplanlægning og de konkrete projekter er afgørende for, at vi alle kommer i mål med en grønnere og mere sikker hverdag,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

I kommunerne er vi parate til at sætte alle kræfter ind på at gøre danskernes hjem og boliger uafhængige af naturgas. En sådan grøn omstilling kræver lokal koordinering, og med aftalen her påtager vi os vores ansvar for at fremskynde udfasningen af gas. Nu er rammerne for kommunernes opgave på plads, og vi er klar til at gøre alt, hvad vi kan, for at give borgerne hurtig og klar besked om, hvorvidt de vil blive omfattet af et fjernvarmeprojekt eller ej – og hvis ikke, hvad alternativerne så er,” siger formand for Kommunernes Landsforening Martin Damm.

Se aftalen om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne.

Bedre planlægning på tværs

Parterne er enige om, at kommunerne senest i 2022 gennemfører varmeplanlægning i de områder, som har status som gasforsynede. Her får man et brev om hvorvidt, der allerede er et godkendt fjernvarmeprojekt, hvornår der er mulighed for tilslutning, om der er et projekt på vej, og om man vil have et tilbud om tilslutning, når det er godkendt. Man vil også få information om alternative grønne varmekilder og om støttemuligheder. 

I løbet af 2023 skal de enkelte fjernvarmeselskaber og kommunerne få udarbejdet og godkendt de planlagte fjernvarmeprojekter, og ambitionen er, at fjernvarme er helt udrullet i Danmark i 2028.

Med aftalen kommer der lokale fora, som skal lette koordinationen mellem kommuner, fjernvarmeselskaber, gasselskab og el-distributionsselskaber. I 2025 gøres der status for både udrulning af fjernvarme og individuelle varmepumper. 

Partierne bag aftalen om en varmecheck blev i maj enige om at bruge 125 mio. kr. i 2022 til at understøtte kommunernes udrulning af fjernvarme, og med Danmark Kan Mere II aftalen er der i alt 200 mio. kr. til finansiering i perioden 2022 - 2025.

Fakta

Initiativer i aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening:

  • Alle kommuner gennemfører varmeplanlægning for udrulning af mere fjernvarme i 2022 i gasforsynede områder.
  • Kommunerne sender brev til alle med gas og oliefyr i disse områder med klar besked
  • Fjernvarmeselskaber laver på baggrund af kommunernes varmeplanlægning projektforslag, som kommunerne skal godkende i 2023
  • Der etableres lokale koordinationsfora
  • Der afsættes midler til at understøtte fælles varmeforsyning i mindre målestok
  • Et dialogudvalg skal følge op på aftalen og gøre status i 2025

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet