Uændret mål høj elforsyningssikkerhed

Publiceret 15-02-2022

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen har fastsat et planlægningsmål for elforsyningssikkerheden i 2031 på 35 afbrudsminutter. Det sker på baggrund anbefaling fra Energinet. Målet er dermed uændret i forhold til målet for 2030, som blev udmeldt sidste år.

Danmark er et af de lande i verden, der har den mest stabile forsyning af strøm i stikkontakten. I 2031 sigtes der efter et såkaldt planlægningsmål på 35 afbrudsminutter og dermed en fortsat meget høj elforsyningssikkerhed. Målet for 2031 flugter dermed med målet for 2030, som blev meldt ud sidste år. Det svarer til strøm i kontakten i 99,993 procent af tiden og dermed en elforsyningssikkerhed i absolut verdensklasse.

Kontakt: Klimaministeriets pressetelefon 41 72 38 05

Fakta

  • Klima-, energi- og forsyningsministeren har det overordnede ansvar for elforsyningssikkerheden og fastsætter årligt det fremtidige planlægningsniveau på baggrund af anbefaling fra Energinet og indstilling fra Energistyrelsen. Det blev besluttet med en ændring af elforsyningsloven i 2018.

  • Planlægningsmålet har til hensigt at udstikke en sigtelinje for Energinets investeringer i elforsyningssikkerheden

  • Planlægningsmålet er uændret i forhold til målet for 2030, som ministeren meldte ud sidste år.

  • Energinet skal årligt udarbejde en redegørelse for elforsyningssikkerheden med en anbefaling til det fremtidige niveau.

  • Planlægningsmålet på 35 minutter er sammensat af to elementer:
    • Det overordnede elsystem (effekttilstrækkelighed og eltransmissionsnettet) har en andel på i alt 7 afbrudsminutter i 2031,
    • Netvirksomhederne fremskriver 28 afbrudsminutter i 2031 på eldistributionsniveau.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet