Klimaminister Dan Jørgensens kommentar til Klimarådets statusrapport

Publiceret 25-02-2022

I forbindelse med offentliggørelsen af Klimarådets statusrapport 2021 følger her klimaminister Dan Jørgensens udtalelser.

Klimaminister Dan Jørgensen:

Regeringen kvitterer for rapporten og vil igen i år kaste os over anbefalingerne.

Jeg glæder mig over, at rådet anerkender, at der er sket betydelig fremdrift mod
opfyldelsen af 70-procentsmålet. Vi har leveret mere end 50 grønne aftaler på to år,
og vi er over halvvejs i opfyldelsen af 2030-målsætningen.

Klimarådet slår også fast, at regeringens køreplan for et grønt Danmark vil kunne
anskueliggøre opfyldelsen af 70 pct.-målet i takt med, at den gennemføres. Men
Klimarådet er jo – og skal også være – vagthund. De skal bide os i haserne. Derfor
understreger rådet også, at vi hele tiden skal blive mere og mere konkrete. Det er
vi enige i. Og med køreplanen har vi forpligtet os på, at alle væsentlige beslutninger
til opfyldelse af 70-procentsmålet skal være truffet senest i 2025.

Jeg er glad for anbefalingerne, som vi selvfølgelig vil lytte til. Præcis som vi gjorde
sidste år, da rådet anbefalede en køreplan for 70 pct.-målet, CCS-strategi, styrket
indsats for lavbundsjorde. Alle tiltag, regeringen nu har leveret på.

Pressekontakt:
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon 41 72 38 05

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet