Danmarks klimaborgerting afleverer 73 anbefalinger til Folketinget

Publiceret 10-02-2022

Borgere fra hele landet har gennem fire måneder diskuteret mulige løsninger på klimakrisen. Nu afleverer Klimaborgertinget 73 konkrete anbefalinger og fire centrale budskaber om en ambitiøs grøn omstilling.

Medlemmerne af Borgertinget har lyttet til eksperter, lagt hovederne i blød, diskuteret, og til slut stemt om, hvordan Danmark bedst gennemfører en ambitiøs grøn omstilling. Det arbejde har resulteret i 73 anbefalinger, som nu er overleveret til Folketinget og regeringen.

Borgertingets anbefalinger spænder bredt og kommer blandet andet omkring klimamærkning, energiforsyningen, landbruget, holdbare produkter, bæredygtigt forbrug og meget mere. Som noget nyt har Borgertinget udkrystalliseret fire centrale budskaber til Folketinget i arbejdet med den grønne omstilling: Det haster, der skal være mere oplysning, der skal indføres en CO2-afgift, og Folketinget bør rykke sammen om at tage ansvar.

Medlemmerne er udvalgt, så de bedst muligt repræsenterer hele befolkningen på tværs af landsdele, alder, køn, uddannelse og beskæftigelse.

”Klimaborgertinget er en unik måde at belyse den grønne omstilling fra nye og spændende perspektiver. Jeg vil gerne sige et helhjertet tak til medlemmerne for deres gennemarbejdede og interessante anbefalinger. Dem glæder jeg mig til at nærlæse og blive inspireret af i arbejdet for klimaet. Jeg er sikker på, at der er anbefalinger, som vil blive til konkret handling, som med de sidste anbefalinger”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Klimaborgertinget mødes til foråret med ministeren og Folketingets Klima-, Energi og Forsyningsudvalg til et seminar, hvor de skal drøfte anbefalingerne. Mødet er udskudt fra januar på grund af COVID-19.

Læs Borgertingets anbefalinger her

Læs mere om Borgertinget her

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon Tlf. 41 72 38 05

Borgertingets opgave er, at komme med indspil til, hvordan Danmark bør håndtere klimakrisen. Den opgave har Borgertinget arbejdet med i to samlinger. Første samling fandt sted fra efteråret 2020 til foråret 2021. Anden samling fandt sted i efteråret 2021.

På Borgertingets samlinger er medlemmerne blevet fagligt klædt på af en lang række eksperter. Programmerne for Borgertingets møder kan ses af rapportens bilag 6. Danmarks Statistik har stået for udvælgelsen af borgere ud fra kriterier som alder, køn, geografi, uddannelse og indkomst.

Borgertinget er en del af aftalen om klimaloven, som regeringen indgik den 6. december 2019 sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet.

Metode og program for Borgertinget er udviklet af Teknologirådet, der også har stået for at facilitere Borgertingets samlinger. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet fungerer som koordinerende sekretariat for Borgertinget.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet