Ruten til storskala CO2-lagring er lagt

Publiceret 22-12-2022

Folketinget har taget endnu et vigtigt skridt for at sikre langsigtede rammer for fangst og lagring af CO2 i undergrunden. Det markerer startskuddet til et nyt grønt erhvervseventyr, som også vil sikre storskala-anlæg og bidrage til CO2-reduktioner inden udgangen af 2025.

På årets sidste mødedag i Folketinget blev to vigtige lovforslag vedtaget.

Det ene sikrer udmøntning af den første CCUS-pulje i Danmark og lige vilkår for de aktører, der kan byde på den. Det andet er starten på et pilotprojekt med CO2-lagring i den danske undergrund ved Stenlille såvel som transport af brint i rør og lagring i undergrunden.

Lovforslagene har dog det tilfælles, at de er med til at understøtte udviklingen af et dansk marked for CCUS - en proces, hvor drivhusgasser fra danske skorstene fanges og anvendes eller pumpes ned i undergrunden.

”Visioner er gode, men handling er endnu bedre. Derfor er jeg glad for, at vi i 2025 kan fange drivhusgasser fra danske skorstene og pumpe dem ned i undergrunden – det vil føre reduktioner med sig og bidrage til 70-procentsmålet. Kort sagt har vi nu både opskrift og ingredienser til et grønt, dansk erhvervseventyr – vi mangler bare at bage kagen, og det er det arbejde, der kan gå i gang nu, og så ovenikøbet med bred opbakning fra partierne i Folketinget,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Danmark skal nå sine klimamål, og fangst, anvendelse og lagring af CO2 (CCUS) er et nødvendigt virkemiddel. Den første CCUS-pulje modtager endeligt bud indtil 10. februar 2023.

CO2-lagring ved Stenlille

Med det vedtagne lovforslag får Energinet igennem sit datterselskab, Gas Storage, hjemmel til at lagre CO2 i et pilotprojekt ved Stenlille i Sydvestsjælland. Projektet skal give større viden om teknologien og danske værdikæder for CCS. 

Folketinget gav også grønt lys til en ny rammeregulering for dansk brintinfrastruktur. Infrastrukturen skal gøre det muligt at transportere og lagre brint. Formålet er at bidrage til den grønne omstilling og fremme udviklingen af brint og grønne brændstoffer.

Ligesom gas kan brint transporteres i rør, og brint indarbejdes derfor nu i loven om gasforsyning. Næste skridt er et oplæg til brintinfrastruktur, som regeringen vil præsentere i det nye år.       

 

Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

Fakta

  • Det første lovforslag giver mulighed for, at staten kan iværksætte og udbetale støtte til CCUS.
  • Det muliggør konkret udmøntningen af første fase af CCUS-puljen på 8 mia. kr. i 2023.
  • Derudover giver lovforslaget kommunalt ejede virksomheder mulighed for at deltage i udbud om statslig støtte til CCUS på lige vilkår med private virksomheder. Det er vigtigt, da kommunale affaldsforbrændings- og termiske kraftvarmeanlæg udgør et stort potentiale for CO2-fangst. 
  • Det andet lovforslag påbegynder udmøntningen af dele af aftalen om Udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer af 15. marts 2022 ved at skabe de overordnede rammer for etablering af en rørbunden brintinfrastruktur.
  • Derfor indskrives brint i gasforsyningsloven og tager på linje med Europa-Kommissionens forslag til en brint- og gasmarkedspakke udgangspunkt i gældende metangasregulering.
  • Danmark har i dag ikke en dedikeret rørbunden brintinfrastruktur til transport og lagring af brint.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet