Prisbremse på ekstraordinære høje gaspriser vedtaget

Publiceret 19-12-2022

Ruslands invasion af Ukraine har givet høje gaspriser i Europa. Ny aftale kan aktivere en prisbremse i tilfælde af overdrevne gaspriser. Aftalen har en indbygget flere nødbremser – så bl.a. forsyningssikkerheden prioriteres.

Mandag er der blandt energiministrene i Bruxelles indgået en balanceret og bred aftale, som sikrer, at der kan justeres i prisen, hvis gaspriserne når et ekstraordinært højt niveau på 180 euro. Aftalen er samtidig skruet sammen på en måde, der beskytter forsyningssikkerheden, bl.a, ved at sikre, at tankskibe med flydende gas ikke sejler uden om Europa. 

Europa står fortsat samlet i vores skæbnefællesskab. Vi har lavet en slags gasforsikring for virksomheder og forbrugere, hvis priser bliver ekstraordinært høje, som vi oplevede i august. Vi går ikke på kompromis med forsyningssikkerheden, da aftalen blandt andet sikrer, at prisloftet deaktiveres automatisk, hvis der er udsigt til akut gasmangel og kolde radiatorer. Det nytter ikke at love billig gas, hvis der ikke er gas i rørene, fordi ingen ønsker at sælge gas til Europa, eller den bliver brugt op for hurtigt pga. af prisbremsen. Og så skal alle fortsat huske på, at den bedste forsikring mod høje gaspriser er at få forbruget ned og accelerere udbredelsen af vedvarende energi - og det har jeg også presset på for på dagens møde, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.    

Nødbremsen betyder ikke en reduktion af de nuværende priser til virksomheder og forbrugere. Det kræver, at priserne er ekstraordinært høje over tre dage, og at der er en prisdifference til verdensmarkedspriserne på mere end 35 euro.

Hvis man kigger tilbage i august, så er det Kommissionens vurdering, at virksomheder og danske hjem, som er afhængige af gas, ville have oplevet, at nødbremsen var blevet aktiveret med de regler, som nu er vedtaget.

Kontakt: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

 

Fakta

  • Priskorrektionsmekanismen gælder for den toneangivende gasbørs i Europa, Title Transfer Facility (TTF).
  • Mekanismen vil også kunne udvides til andre virtuelle handelspladser. Kommissionen skal foretage en vurdering af de tekniske elementer heri senest 31. marts 2022.
  • Mekanismen aktiveres, når prisen overstiger 180 euro pr. MWh, og sikrer samtidig, at der er et spread til verdensprisen på 35 euro pr. MWh.
  • Mekanismen indeholder desuden en stærk nødbremse, der sikrer, at den deaktiveres automatisk, hvis der:
  • opstår risiko for EU’s forsyningssikkerhed
  • øger gasforbrug med 15 pct. i 1 måned eller 10 pct. i en periode på 2 måneder sammenlignet med det gennemsnitlige forbrug for de samme måneder i de sidste fem år.
  • opstår likviditetsproblemer for energiselskaber
  • er behov for gasrationering pga. nødkrise på gasmarkedet

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet