Danmark vært for internationalt topmøde om uafhængighed af russisk energi

Publiceret 24-08-2022

Den 30. august danner den gamle fæstning Hammershus på Bornholm rammen for et stort internationalt topmøde, der samler EU-Kommissionsformanden, statsledere og energiministre fra Østersølandene. Formålet er at styrke udbygningen af havvind i Østersøen og sikre uafhængighed af Ruslands sorte energi.

Efter den russiske invasion af Ukraine har Putin brugt energi som et politisk våben mod Europa. Derfor samler Danmark nu Østersøens otte EU-lande samt EU-Kommissionen til et topmøde på Bornholm.

Statsminister Mette Frederiksen og klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen er værter for mødet, der får deltagelse fra Tyskland, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen og EU-Kommissionen. Tilsammen repræsenterer de otte lande knap 150 mio. europæiske borgere.

Foruden EU-Kommissionens formand Ursula von der Leyen og energikommissær Kadri Simson deltager statsoverhoveder, energiministre og topembedsmænd fra landene. Tyskland er repræsenteret af deres parlamentarisk statssekretær. Hvert land kan desuden medbringe en havvindmølleparkejer eller sektorspecialist og deres elnet-myndighed.

Med sine knap 400.000 km2 – eller det, der svarer til næsten 10 gange Danmarks landareal - har Østersøregionen et stort, men overvejende uudnyttet potentiale for vedvarende energiprojekter. Den samlede havvindskapacitet i Østersøen er pt. på omkring 3 GW.

”Energiuafhængighed og et farvel til sort energi er det skjold, som kan beskytte os mod Ruslands trusler. Det kræver en massiv udbygning af vedvarende energi i hele Europa. Landene omkring Østersøen er særligt udsatte i den nuværende situation, men nu samles vi på Bornholm for at stå sammen mod Putin og høste Østersøens store vindressourcer. For vores sikkerhed og for klimaets skyld,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Presse med akkreditering er velkommen til at deltage i dele af programmet. Akkreditering skal søges hos ipcd.dk.

Læs mere om topmødet her.

Energiministrenes program for the Baltic Sea Energy Security Summit

14:45: Netværksevent for energiministre, landenes elnet-myndighed samt virksomheder

15:30: Topmøde

Ca. 16:50: Pressemøde 

Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet