Presseinvitation:

H.K.H. Kronprinsen og klimaministeren besøger virksomheder med fokus på energieffektivitet

Publiceret 21-04-2022

Mandag 25. april besøger H.K.H. Kronprinsen sammen med klimaminister Dan Jørgensen en række virksomheder, der alle producerer og udvikler energieffektive løsninger, der skal sikre, at vi udnytter vores energi bedst muligt – til gavn for vores økonomi og klimaet.

Pressen vil have mulighed for at være tilstede under besøgene. Deltagelse ved arrangementerne kræver tilmelding samt gyldigt pressekort, som skal bæres synligt.

Program:

Kl. 9.00-9.45

Besøg hos VELUX A/S, Ådalsvej 99, 2979 Hørsholm

I mere end 80 år har danske VELUX specialiseret sig i at optimere indeklimaet i hjem og på arbejdspladser ved bl.a. at opsætte energieffektive vinduer. Under besøget vil VELUX fremvise ovenlysvinduer og fortælle om, hvordan CO2-reduktioner kan opnås gennem det rigtige materialevalg og innovation.

Mødetid for pressen: Senest kl. 8.45 for angivelse til poolområde. For presse, der deltager i det efterfølgende besøg, er der afgang fra VELUX kl. 9.40.

Kl. 10.15-11.10:

Besøg hos Schneider Electric Denmark, Lautrupvang 1, 2750 Ballerup

Schneider Electric er kåret til verdens mest bæredygtige virksomhed og udvikler intelligent energistyring. Virksomhedens kunder leverede mellem 2018 og 2020 en CO2-besparelse på 134 mio. ton. Ved Schneider Electrics dansk hovedkvarter fremvises deres digitalt styrede indeklima samt løsninger inden for energirenovering.

Mødetid for pressen: Kl. 10 for anvisning til poolområde. For presse, der deltager i det efterfølgende besøg, er der afgang fra Schneider Electric kl. 11.

Kl. 11.30-12.15

Besøg hos ROCKWOOL Danmark A/S, Hovedgaden 501D, 2640 Hedehusene

ROCKWOOL er en af verdens førende producenter af stenuldsbaserede løsninger, der bl.a. bruges til bygningsisolering, så vores huse bedre kan holde på varmen. Virksomheden indsamler og genanvender stenulden til nye produkter, herunder fx dyrkning af planter i gartnerier og filtrering af regnvand. ROCKWOOL har forpligtet sig til at levere på 10 af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Virksomheden udvikler bl.a. nye smelteteknologier, der reducerer udslippet af CO2, samt øger returordningen, der sikrer mere genanvendelse, ressourceeffektivitet og en cirkulær økonomi.

Mødetid for pressen: Kl. 11.20 for anvisning til poolområde.

Kl. 13.45-15.15

Besøg hos Kalundborg Symbiose, opsamling i bus fra Novozymes ved Hallas Alle 1, 4400 Kalundborg

I Kalundborg Symbiose samarbejder nogle af Danmarks største industrivirksomheder for at skabe en cirkulær industri og produktion. Virksomhederne deler overskuddet af energi, vand og materialer med hinanden, så de ikke går til spilde. Mantraet er, at én virksomheds restprodukt kan være værdifuld for en anden – og det effektive samarbejde sparer klimaet for en masse CO2-udledninger. Under besøget vil delegationen komme forbi Novozymes og Kalundborg Refinery.

Besøget hos Kalundborg Symbiose kommer til at foregå som rundtur i bus. Pressen bliver ligeledes transporteret til de enkelte stop ved dette enkelte besøg.

Mødetid for pressen: Kl. 13.30

 

Tilmelding

Journalister og fotografer, der ønsker at deltage, skal sende nedenstående oplysninger til anjub@kefm.dk inden lørdag 23. april klokken 15.

  • Navn
  • Medie
  • Mail-adresse og telefonnummer
  • Angivelse af hvilke dele af besøget, der ønskes adgang til (skriv virksomhedens navn eller ”deltager i hele besøget”, hvis man ønsker at deltage alle fire steder)

Yderligere oplysninger kan fås hos Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, presserådgiver Anne Bjørn, anjub@kefm.dk eller telefon 24 60 36 31.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet