Danskernes forbrug koster på den globale klimakonto, men dansk eksport sparer verden for store mængder CO₂

Publiceret 29-04-2022

Med den årlige Globale Afrapportering opgøres Danmarks klimaaftryk i verden. Rapporten viser, at Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk er på 63 mio. ton CO₂. Omvendt eksporterer vi energiteknologi, der kan reducere de globale udledninger med hele 119-215 mio. tons over deres levetid.

Regeringen har indgået over 50 aftaler og afsat mere end 90 mia. kr. til den grønne omstilling. Danmark er nået langt med at begrænse udledninger herhjemme. Den Globale Afrapportering viser, at vores forbrug og handel med omverdenen har et stort klimaaftryk uden for landets grænser.

Konkret udleder dansk forbrug 63 mio. ton CO₂ globalt. Det svarer til ca. 11 ton CO₂ pr. dansker i 2020. Men siden 1990 er udledningerne faktisk faldet med 20 procent, og for hver krone brugt i 2020, udleder vi kun halvt så mange drivhusgasudledninger som i 1990. Samtidig har dansk eksport af grønne teknologier over deres levetid potentiale til at reducere udledninger med 119-215 mio. tons CO₂.

”Danmark tager et stort globalt ansvar for klimakampen uden for vores egne grænser. Vores hjemlige politik skal inspirere og få andre til at følge trop, vi samarbejder konkret med 19 lande om at omstille deres energisystemer, og vi skubber på i de internationale forhandlinger. Men samtidig har vi danskere også et stort globalt klimaaftryk gennem vores forbrug og i handlen med omverdenen. Her skal vi gøre langt mere og sætte ambitionerne op,” siger klimaminister Dan Jørgensen.

Regeringen har sammen med erhvervslivet etableret 14 partnerskaber, der indtil nu er kommet med anbefalinger og initiativer, der har været afgørende i forhold til at komme nærmere de nationale reduktionsmål. De gode erfaringer skal der nu bygges videre på, og regeringen vil samarbejde med partnerskaberne om at vende blikket mod omverdenen. 

”Grønne danske løsninger eksporteres hver dag til resten af verden – og det sparer verden for store mængder CO₂. Det skal vi understøtte og samtidig banke udledninger fra dansk handel ned. Det håber jeg meget de danske klimapartnerskaber vil hjælpe med,” siger klimaminister Dan Jørgensen.

Regeringen vil arbejde med klimapartnerskaberne om bl.a. at:

 • Nedbringe klimaaftryk som følge af den danske handel
 • Accelerere eksporten af grøn teknologi
 • Styrke den danske klimadiplomatiske indsats
 • Understøtte udviklingslande til en mere bæredygtig økonomi
 • Sikre højere globale klimaambitioner inden for specifikke sektorer

Læs pjecen Danmarks globale klimaaftryk via dette link

Læs selve rapporten Global Afrapportering 2022 via dette link

KONTAKT
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

 

FAKTA

Hovedresultater fra Energistyrelsens faglige rapport, Global Afrapportering:

 • Dansk forbrug udleder globalt 63 mio. ton CO₂e. Det svarer til ca. 11 ton pr. indbygger. De forbrugsbaserede udledninger er faldende. Drivhusgasintensiteten for dansk forbrug er halveret i perioden 1990 til 2020
 • Siden 1990 er de forbrugsrelaterede udledningerne faldet med 20 procent. Og udledningerne er faldet, trods at det danske forbrug er steget. Hver krone brugt i 2020 udleder kun halvt så mange drivhusgasudledninger som i 1990.
 • Dansk erhvervsliv sælger grønne energi­teknologier for 65 mia. kr. årligt, der over deres levetid har potentiale til at reducere drivhusgasudledningerne med 119-215 mio. tons.
 • I 2020 var udledningen knyttet til dansk import på 97 mio. ton CO₂e. og udledningerne fra dansk eksport var 119 mio. ton CO₂e. Den danske transportbranche står for ca. halvdelen af udledningerne fra dansk eksport.
 • Dansk-opererede skibe i udlandet bidrog med ca. 35,2 mio. ton CO₂e til de globale udledninger i 2019, og de samlede udledninger forbundet med flyrejser til og fra Danmark var ca. 6 mio. ton CO₂e. Oven i dette er der også udledninger fra lastbiler, der fragter varer mellem lande.
 • Gennem en omfattende klimadiplomatisk indsats påvirker Danmark andre landes ambitionsniveau. Herudover har Danmark myndighedssamarbejder med 19 partnerlande, der hjælper lande med at omstille sig til mere bæredygtige samfund.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet