Danmark kan mere II:

Danmark skal være grønnere og uafhængig af gas fra Rusland

Publiceret 19-04-2022

Danmark skal hurtigst muligt være fri for russisk energi, og den grønne omstilling er svaret. Derfor præsenterer regeringen et udspil med fem konkrete spor, der tilsammen sætter retningen for et grønnere og mere sikkert Danmark.

Grønne løsninger og mere vedvarende energi er svaret på, hvordan Danmark og Europa bliver uafhængige af Ruslands sorte gas. Derfor præsenterer regeringen nu Danmark kan mere II, der skal øge tempoet i den grønne omstilling og give os langt mere grøn strøm, hurtig udfasning af gasfyr og mere grøn gas. Den grønne fjernvarme skal være udrullet senest i 2028 - og danskere med sorte fyr skal i år have besked om, hvorvidt der er fjernvarme på vej til deres hjem.

Danmark skal firedoble den samlede produktion af vedvarende energi på land frem mod 2030. Nordsøens enorme havvindspotentiale skal høstes, og forberedelserne til flere energiøer igangsættes. Og der skal snurre endnu mere havvind inden udgangen af 2030.

”Klimakampen har aldrig været vigtigere, og vi vil forsyne Europa med grøn energi og fortrænge russisk gas. Derfor foreslår vi at firedoble produktionen af vedvarende energi på land, og vi gør klar til flere energiøer. Samtidig skal husejere med sorte fyr over på fjernvarme eller grønne varmepumper,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Udspillet består i alt af fem spor, der tilsammen vil accelerere den grønne omstilling i Danmark og Europa:

 • Mere grøn varme. Naturgas skal udfases
 • Mere grøn gas. Mere gas til Europa
 • Mere grøn strøm
 • Grøn skattereform – omstilling af industrien
 • Grønne danske løsninger skal omstille Europa

Læs hele udspillet Danmark kan mere II via dette link.

KONTAKT
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

FAKTA OM UDSPILLETS FEM SPOR

 

Danmark skal reducere forbruget af naturgas for hurtigst muligt at blive uafhængig af Rusland. Derfor skal de omtrent 400.000 husejere med fossil opvarmning over på en anden varmekilde. Fjernvarmenettet skal udvides, så endnu flere husstande kan få grøn og billig varme. Det er regeringens mål, at de sidste fjernvarmeprojekter er afsluttet i 2028. For hjem, der ikke kan få fjernvarme, er målet, at de skifter fyret ud med en grøn varmepumpe. For de resterende husholdninger skal naturgassen skiftes ud med grøn gas.

Regeringens tiltag:

 • 100 procent grøn gas i husholdninger, virksomheder mv. i 2030
 • Udrulning af fjernvarme senest i 2028
 • Husejere med gas- eller oliefyr skal i 2022 have klar besked om, hvorvidt de kan få fjernvarme eller fx skal have varmepumpe. Brevet vil også indeholde information om støttemuligheder og yderligere rådgivning
 • Gøre det billigere at låne penge til grøn opvarmning. Der etableres bl.a. et investeringsvindue i 2023 til 2028 for grønne varmekilder
 • Søge at målrette tilskudspuljer til udskiftning af olie- og gasfyr til husstande med lave indkomster og samtidig fordoble støttebeløbet pr. varmekilde.

EU-Kommissionen vurderer, at EU’s forbrug af russisk gas kan reduceres med to tredjedele inden årets udgang og udfases helt inden 2030. Danmark ønsker at påtage sig en ledende rolle i at nå målet ved at øge udbygningen af grøn gas, bidrage med grøn energi, grønne løsninger og dansk naturgas.

Regeringens tiltag:

 • Fremrykke biogasproduktionen, herunder et planlagt udbud
 • Fremrykke og midlertidigt øge indvindingen af gas i Nordsøen på allerede licensbelagte felter
 • Rydde eventuelle administrative barrierer af vejen, så Tyra-feltet kan producere naturgas hurtigst muligt. Det vil være med til at fortrænge russisk gas i EU
 • Afsøge muligheden for at øge den danske gasforsyning via Baltic Pipe

Danmark skal drives af grøn strøm, der skal erstatte benzin og diesel i vores biler, fjerne naturgassen i vores hjem samt fortrænge olie, kul og gas fra vores industri.

Det vurderes, at der er potentiale for at udnytte 35 gigawatt (GW) havvind i Danmark frem mod 2050, og det potentiale ønsker regeringen at høste til fulde. De 35 GW havvind er 15 gange så meget, som vi har i dag – og svarer desuden nogenlunde til det, vi så på globalt plan i 2020. Regeringen vil udbygge massivt med vedvarende energi allerede frem mod 2030, både til lands og til vands, hvilket skal gøre Danmark til nettoeksportør af grøn energi i 2030.

Regeringens tiltag:

 • Udspil før sommerferien om grøn strøm, både på land og på havet. Udspillet vil indeholde en plan for, at Danmark er nettoeksportør af grøn energi i 2030
 • Udbyde yderligere 1-4 GW havvind til etablering inden udgangen af 2030
 • Firedoble den samlede produktion af vedvarende energi fra solceller og vindmøller på land inden 2030
 • Gå i gang med forberedelserne af flere energiøer
 • Fjerne barrierer, skabe smidigere sagsbehandling og bedre balance i miljøreguleringen
 • Sikre bedre kortlægning, der offensivt udnytter mulighederne for at fravige problematiske EU-regler, når det er nødvendigt

Ikke bare Danmark, men hele Europa står over for en omfattende grøn omstilling. Senest i 2050 skal EU være klimaneutral, og Danmark går forrest i arbejdet for at skabe et grønnere og mere energiuafhængigt Europa.

Regeringens tiltag:

 • Arbejde for at øge EU’s klimamål for vedvarende energi og energieffektivitet
 • Fremme dansk eksport af vedvarende energi samt klima- og energiteknologi
 • Gennem Danmarks landesamarbejder sætte skub i gasudfasningen i europæiske nøglelande
 • Etablering af Danmarks Eksport- og Investeringsfond, der skal bidrage til, at danske virksomheder har adgang til finansiering til deres grønne projekter

Danske virksomheder skal producere så klimavenligt som muligt, og udledningen af CO2 skal ned. Regeringen fremlægger et udspil til en grøn skattereform, der skal være en hovedmotor i den grønne omstilling. Reformen indeholder en ensartet CO2-afgift samt grøn støtte, der skal holde hånden under danske arbejdspladser.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet