Ny aftale skal give mere varme fra supermarkederne i radiatoren

Publiceret 12-09-2021

Når kulden sætter ind og radiatorerne skal tændes, skal en større del af varmen i fremtiden komme fra supermarkeder og datacentre. En ny politisk aftale skal sikre, at den overskydende varme fra bl.a. køleanlæg og servere ikke går tabt, men i langt højere grad ender i fjernvarmerørene.

I et grønt Danmark skal ressourcerne bruges bedst muligt. Derfor skal den varme, der bliver skabt, når f.eks. supermarkedernes kølediske kører og datacentrenes servere behandler oplysninger, i højere grad udnyttes til at lave fjernvarme. Regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet indgået en ny bred aftale, der rydder op i regler og bureaukrati for erhvervslivet og fjernvarmevirksomheder, der vil udnytte overskudsvarmen.

”Det kan måske lyde mærkeligt, men køledisken i det lokale supermarked kan faktisk være med holde radiatoren varm. Det giver god og grøn mening at genbruge den varme, som apparater og anlæg skaber til at opvarme private hjem. Det sparer både ressourcer og hjælper klimaet. Erhvervslivet står klar, og jeg er rigtig glad for de indspark og den gode dialog, der har været gennem vores klimapartnerskab, der har været et nyttigt bidrag til at lave en god aftale”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Den nye aftale betyder et farvel til regler og administrative byrder, så leverandører af overskudsvarmen og fjernvarmeselskaberne fremadrettet kan aftale en pris direkte med hinanden. Det kræver dog, at de samlede omkostninger til udnyttelsen af overskudsvarmen holdes under et fastsat prisloft for hvor meget, det vurderes at koste, hvis fjernvarmeselskabet skulle producere varmen på anden vis, for eksempel ved at investere i en varmepumpe. Det skal give stabile rammer for regulering af prisen på overskudsvarme.

Samtidig bliver små virksomheder med en overskudsvarmekapacitet under 0,25 MW – det svarer til, at 10-25 husstande kan holdes varme på en kold vinterdag – fritaget for prisregulering. Det kommer særligt overskudsvarme fra supermarkeder og mindre datacentre til gode.

Med aftalen følger også en grøn og forbedret ordning, som skal sikre, at flere virksomheder energieffektiviserer. Virksomheder, hvor overskudsvarmen bliver genereret fra et fossilt anlæg, kan blive helt fritaget for afgiften på overskudsvarme, hvis de løbende får foretaget energigennemgange af anlæggene. Gennemgangene skal verificeres af uvildige eksperter, og anlæggene skal herefter effektiviseres til gavn for energiregningen og klimaet.

Læs aftaleteksten via dette link

Kontakt:
Klimaministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

FAKTA OM AFTALEN

  • Overskudsvarmeleverandør og en fjernvarmevirksomhed kan frit aftale prisen for overskudsvarmen, så længe de samlede omkostninger til udnyttelse af overskudsvarmen holdes under et bestemt prisloft.
  • Prisloftet fastsættes årligt af Forsyningstilsynet som et landsdækkende prisloft baseret på de gennemsnitlige omkostninger til de billigste, alternative eksisterende varmeproduktionsanlæg baseret på vedvarende energi.
  • Små overskudsvarmeleverancer med en kapacitet under 0,25 MW undtages prisreguleringen.
  • Der indføres en forenklet energieffektiviseringsordning, der skal sikre energieffektiviseringstiltag hos virksomhederne, der kan tjenes hjem på op til fem år.
  • Aftalen træder i kraft i 2022.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet