Borgertinget tager hul på nye samlinger om løsninger på klimakrisen

Publiceret 29-10-2021

Danskere fra hele landet mødes igen med det fælles mål at komme med forslag til løsninger på klimakrisen. Danmarks klimaborgerting tager hul på en ny række af samlinger, hvor klimakrisen, dens udfordringer og ikke mindst løsninger skal debatteres og resultere i anbefalinger til politikerne på Christiansborg.

Hvad kan bidrage til at løse klimakrisen? Det spørgsmål tager Danmarks klimaborgerting hul på igen, når 99 danskere fra hele landet mødes til en ny række af samlinger. Første gang medlemmerne mødes, bliver lørdag d. 30. november i DGI Byen i København.

”Klimakrisen er den største og tungeste udfordring, verden står overfor. Den kan kun løses, hvis vi løfter i flok. Vi må alle bidrage og gode ideer fra alle hjørner af samfundet skal i spil. Derfor er jeg rigtig glad for, at medlemmerne i borgertinget tager denne vigtige opgave på sig, så de er med til at få de gode ideer fra hele landet helt ind på Christiansborg”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

De 99 medlemmer er udvalgt, så de bedst muligt repræsenterer befolkningen, og de skal denne gang deltage i to fysiske weekendsamlinger og fem online aftensamlinger. På samlingerne vil eksperter klæde medlemmerne fagligt på, men medlemmer bestemmer selv emner og ikke mindst hvilke forslag til løsninger, de i sidste ende vil give videre til politikerne på Christiansborg.

Efter fem måneders debat og diskussioner, resulterede borgertingets sidste runde af samlinger i 119 anbefalinger til politikerne.

”Borgertinget har leveret et imponerende arbejde. Medlemmerne har med deres forslag fra alle egne af landet kommet med vigtige input til politikken på Christiansborg, og som også er afspejlet i regeringens politik. Som anbefalet ser vi blandt andet på en CO2-afgift, ligesom vi vil etablere en fond for plantebaserede fødevarer, og vi har også lige afsat 575 mio. kroner til udvikling af nye teknologier, der skal gøre landbruget grønnere. Vi vil også løbende se, om der er både gamle og nye anbefalinger, vi bør inkludere i den kommende klimaindsats”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

De anbefalinger, borgertinget i denne omgang kommer frem til, skal afleveres til Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg i starten af 2022.

Spørgsmål om borgertinget
Læs mere om borgertinget via dette link

Pressekontakt:
For spørgsmål, kontakt da Klimaministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

FAKTA

  • Danmarks Statistik står for udvælgelsen af borgere ud fra kriterier som alder, køn, geografi, uddannelse og indkomst.
  • I denne omgang er ca. 30 af medlemmerne gengangere fra den forrige runde af samlinger, mens ca. 70 er nye ansigter. Udskiftning blandt medlemmerne er hensigtsmæssigt, da nye holdninger og anskuelser dermed kan finde plads i borgertinget samtidig med, at de eksisterende medlemmer kan erfaringsdele og overlevere.
  • I forbindelse med samlingerne får borgertingets medlemmer mulighed for at høre faglige oplæg fra eksperter, der kan sikre balance i spørgsmål, temaer og vidensniveau.
  • Borgertinget afleverede i april 2021 i alt 119 anbefalinger til Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg. I starten af 2022 skal medlemmer aflevere de anbefalinger, de når frem til i denne omgang.
  • Borgertinget er en del af aftalen om klimaloven, som regeringen indgik den 6. december 2019 sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet.
  • Koncept og program for Borgertinget er udviklet i samarbejde med Teknologirådet, der også står for faciliteringen af Borgertingets samlinger.
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet fungerer som koordinerende sekretariat for Borgertinget.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet