Regeringen vil have mere ambitiøse mål for energisektoren i EU

Publiceret 31-03-2021

Når EU til sommer skal forhandle nye mål for energisektoren, vil regeringen arbejde for, at målene for vedvarende energi og energieffektivitet øges markant. Derfor går regeringen allerede nu i gang med arbejdet for at sikre opbakning blandt de øvrige EU-lande.

Regeringen ønsker, at EU øger sine klimaambitioner frem mod 2030 og vil presse på for en hurtigere omstilling af den europæiske energisektor. Konkret vil regeringen arbejde for, at det mål, som indtil videre er sat for at fremme vedvarende energi i EU, øges fra mindst 32 pct. til 45 pct. i 2030. Ligeledes vil regeringen arbejde for, at målet for energieffektivitet øges fra mindst 32,5 pct. til 40 pct. i 2030.

En accelereret udbygning af vedvarende energi i Europa er helt afgørende for fremtidens klimaneutrale samfund. Derfor vil vi fra dansk side arbejde for, at der på europæisk plan vedtages et mere ambitiøst 2030-mål for vedvarende energi på 45 pct. Det vil sikre, at energisektoren yder et afgørende bidrag til, at vi når vores europæiske klimamål, ligesom det vil øge efterspørgslen efter danske løsninger og dermed også gavne dansk erhvervsliv”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Udbygningen af vedvarende energi og fremme af energieffektivitet spiller en central rolle for at nå EU’s nye, mere ambitiøse klimamål om at reducere udledningen af drivhusgasser med mindst 55 pct. i 2030.

Hvis EU skal leve op til klimamålsætningen, er det vigtigt, at vi bruger energien mere effektivt. I Danmark er energispareindsatsen i gang, og vi står nu til at overopfylde vores energispareforpligtigelse. Det betyder dog ikke, at vi kan hvile på laurbærrene. Ved at øge EU’s mål for energieffektivitet til 40 pct. skubber vi på for, at de andre EU-lande skal prioritere energieffektivisering, og det vil samtidig øge behovet for danske teknologier. Vores grønne lederskab i EU vil derfor både gavne klimaet og skabe tusinder af jobs i Danmark”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Regeringen vil forsøge at få vedtaget de nye mål for vedvarende energi og energieffektivitet i forbindelse med den revision af EU’s energilovgivning, som forventes offentliggjort til sommer. Revisionerne er en del af den såkaldte Fit for 55”-pakke, som skal sikre, at EU kan levere på sit opjusterede klimamål for 2030.

 

Pressekontakt:

Klimaministeriets pressetelefon: 41 72 38 05

FAKTA

  • Det Europæiske Råd vedtog den 11. december 2020, at EU’s 2030 drivhusgasreduktionsmål øges til mindst 55 pct. reduktion ift. 1990.
  • Målet udmøntes gennem den såkaldte ”Fit for 55”-pakke med forslag til en omfattende revision af EU’s lovgivning på klima- og energiområdet.
  • Danmark er allerede nu i gang med arbejdet for at sikre opbakning blandt de øvrige EU-lande til forhøjede EE- og VE-mål.
  • Direktiv om vedvarende energi fastlægger den overordnede politik for produktion og fremme af energi fra vedvarende kilder i EU.
  • Direktiv om energieffektivitet fastlægger det overordnede ambitionsniveau og retning for indsatsen i EU og i de enkelte medlemslande, inklusiv vejledende maksimalt energiforbrug for EU som helhed.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet