Regeringen indgår aftale sammen med SF, Radikale Venstre og Enhedslisten om ambitiøst klimamål i 2025

Publiceret 07-05-2021

Danmark skal reducere sin udledning af drivhusgasser med 50-54 pct. i 2025. Det står klart, efter regeringen i dag har indgået en aftale med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om et delmål for klimaet 2025, som sætter kursen frem mod 70-pct. målsætningen i 2030 og klimaneutralitet i senest 2050.

Regeringen har med bred opbakning fra Folketinget vedtaget en ambitiøs målsætning for reduktion af drivhusgas. Med dagens aftale underbygges 70 pct.-målsætningen i 2030 med et delmål på 50-54 pct. i 2025.

Målet vil sikre yderligere reduktioner på den korte bane og lægge sporene for løbende fremdrift frem mod 2030 og klimaneutralitet i senest 2050. Delmålet flugter med Klimarådets anbefalede 2025-mål.

Delmålet afspejler bl.a., at Danmark har reduceret udledningerne mere, end tidligere skønnet. Det fremgår af den seneste klimafremskrivning, som viser, at der under den nuværende regering er taget initiativer og indgået aftaler, som bringer Danmark 40 pct. af vejen mod 2030-målet mod tidligere antaget ca. en tredjedel.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Danmark har en af verdens stærkeste klimamålsætninger, og med dagens aftale om et delmål på 50-54 pct. allerede i 2025 har vi også på den kortere bane sat retningen for en særdeles ambitiøs grøn omstilling. Det vil give yderligere fremdrift i klimaindsatsen og blive et vigtigt pejlemærke frem mod 2030-målsætningen og klimaneutralitet i senest 2050. Vi har lyttet til støttepartierne, og den seneste klimafremskrivning viser, at vi er godt på vej.

Klima-, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen siger:

Vi har i klimaloven fastsat, hvad der formentligt er verdens mest ambitiøse klimamål i 2030. Nu får vi også et ekstremt ambitiøst mere kortsigtet mål. Jeg vil ikke lægge skjul på, at alle sejl skal sættes til, for at vi kan nå det. Men jeg er virkelig glad for aftalen, for der ligger jo i det at være et foregangsland, at vi hele tiden presser os selv til at præstere bedre og hurtigere. Og det må man sige, at vi gør nu.

Med aftalen er aftaleparterne enige, om at 2025-delmål fastsættes som et interval og skal betragtes som indikativt.

Med klimaloven er der fastsat en række guidende principper for, hvilke hensyn klimaindsatsen skal ske under. Med Aftale om et indikativt drivhusgasreduktionsmål for 2025 bekræfter aftaleparterne, at 2025-reduktionsmålet også skal indfris under hensyntagen til klimalovens principper om bl.a. social retfærdighed, sund erhvervspolitik og sunde offentlige finanser.

Læs aftale om et indikativt drivhusgasreduktionsmål for 2025

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet