Regeringen indkalder til forhandlinger om CO2-fangst og lagring

Publiceret 24-06-2021

I dag starter forhandlingerne om strategien for fangst og lagring af CO2. I første omgang skal partierne forhandle rammerne for CO2-lagring på plads. Regeringen har forud for forhandlingerne fremlagt sit udspil til lagring af CO2 i Danmark. Forhandlingerne vil fortsætte efter sommerferien, hvor de øvrige dele af strategien vil blive præsenteret og forhandlet.

Danmark er allerede godt i gang med reducere udledningerne af CO2 frem mod 2030. Men for at komme helt i mål med 70 procentsmålet, er der behov for at adressere de udledninger, der er svære eller umulige at reducere. Derfor indkalder regeringen nu til forhandlinger om en strategi for fangst og lagring af CO2 i undergrunden med fokus på lagring. 

”Vi skal reducere CO2-udledningerne mest muligt. Det skal vi gøre med kendte løsninger som mere vedvarende energi og bedre energieffektivitet. Men der er også behov for at tænke nyt og bruge nye metoder, hvis vi skal i mål. Mange steder vil det være meget svært eller umuligt helt at reducere udledningerne af CO2. Her skal vi sikre, at CO2’en ikke ender i atmosfæren, men i stedet indfanges og enten lagres i undergrunden eller nyttiggøres”siger klimaminister Dan Jørgensen.

Lagring af CO2 har et stort potentiale. Der er plads til at lagre mellem 12 og 22 mia. ton CO2 i den danske undergrund, ifølge analyser fra GEUS. Det svarer til mellem 400 og 700 gange Danmarks årlige CO2-udledninger. 

“Der er jo faktisk noget smukt i, at vi nu skifter rolle som land. I mange år har Danmark hevet olie og gas op af undergrunden og dermed været med til at skade klimaet. Sidste år satte vi en slutdato for olieeventyret og stoppede alle fremtidige udbudsrunder. Næste skridt er så nu, at vi begynder at putte noget af CO2’en tilbage i undergrunden”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Indfrielsen af lagringspotentialet kræver dog, at regulering og rammer er på plads. Det er ikke tilfældet i dag. Regeringens udspil til rammerne for lagring af CO2 indeholder derfor tre overordnede dele. Lagring skal ske på en miljø- og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Det skal være muligt at importere og eksportere CO2, og nye lagringsmuligheder skal grundigt undersøges og modnes. Til den sidste del foreslår regeringen at afsætte 210 mio. kr. 

”Teknologi til lagring af CO2 er en vigtig del af vejen mod et grønnere samfund. Derfor har regeringen også prioriteret teknologien som én af de fire forskningsmissioner i den grønne forskningsstrategi. Hvis vi hurtigt skal have CO2 lagring op at køre i Danmark, er der brug for forskning i, hvordan vi kan lagre CO2 i Danmark. Derfor foreslår regeringen, at vi sætter gang i en kortlægning, der kan fortælle os, hvor i undergrunden, vi bedst opbevarer CO2”, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Se udspillet via dette link

Kontakt
Klimaministeriets pressetelefon 41 72 38 05

Fakta om regeringens udspil til CO2-lagring

  • Forhandlingerne om en samlet strategi for fangst og lagring af CO2 indledes med forhandlinger om rammerne og reguleringen af lagring af CO.
  • Udspillet om CO2-lagring består af en række initiativer, der skal muliggøre lagring i den danske undergrund både på kort og på lang sigt.
  • Regeringen vil starte processen for at give tilladelser til CO2-lagring i den danske undergrund i Nordsøen, så lagring i udtjente olie- og gasfelter vil kunne ske allerede fra 2025.
  • Regeringen vil arbejde for at muliggøre lagring på en sikker og miljømæssig forsvarlig måde i alle de danske havområder, herunder Østersøen og de indre danske farvande.
  • Regeringen vil afsætte 210 mio. kr. til at GEUS kan lave undersøgelser af potentielle CO2-lagerlokaliteter i den danske undergrund.
  • Regeringen vil arbejde for at muliggøre import, eksport og transport af CO2 over landegrænser samt lagring i Danmark.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet